Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Säveån, Säfveån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västergötland

blå linje

Längd 130 km inkl. källflöden, avrinningsområde 1475 km2. Ån tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde och upprinner strax öster om sjön Säven i Vånga mosse mellan Borås och Vårgårda. Från sjön Säven flyter ån norrut mot Vårgårda, intill denna kommun viker ån sydväst vidare genom Alingsås och mynnar i sjön Mjörn, och fortsätter via Lerum och Partille till Göteborg. Säveån mynnar ut i Göta älv vid Göteborgs hamn, vid Gasklockan i Gullbergsvass, just öster om Tingstadstunneln. Ungefär 300 meter före mynningen i Göta älv flyter Mölndalsån ut i Säveån.

Södra delarna av ån erbjuder laxfiske. Fiske på stationär öring erbjuds längre norröver nerströms Floda.

Laxfisket i Säveån är känt sedan mycket lång tid. Troligen höll några av Sveriges första innevånare till vid Skallsjö ängar mellan Floda och Hedefors. Efter vad man kan gissa sig till så visar utgrävningarna att dessa stenåldersmänniskor under vintern levde av Säveålax. Historiskt nämns laxfisket i 1863 års jordebok för Säfvedahls härad där 90 ”spekelaxar” (saltade laxar) årligen skulle överlämnas till Elfsborgs slott. Säveåns lax har bedömts vara en av de få kvarvarande genuina laxstammarna i landet. Säveån har också på grund härav klassats som riksintressant enligt naturresurslagen, varför Natura 2000-områden och naturreservat bildats

Laxen i Säveån är sedan gammalt känd som storvuxen. Årligen fångas laxar över 10 kg. 30 maj 2005 sattes ett nytt laxrekord av en flugfiskare från Jonsered, det fångades en lax på 17,642 kg. Han hade även det gamla rekordet på 16,4 kg, satt 1998. Den största kända laxen från ån i modern tid vägde 24,5 kg och hittades strandad på 1970-talet.

Fiskesträckor/områden:

Mjörn FVO

Sävelångens FVO

Säveån (särskild sträcka mellan Lerum C och Hedefors

Aspen/Säveån FVO (mellan Lerum C och nerström till Aspen)

Säveåns övre FVO, Hedefors till Floda

Jonseredsvattnet

Sävedalsvattnet

Gula kortet sträcka

 

blå linje

Fångststatistik hela ån (rapporterad fångst):

1860-2008 (Uppgifterna från åren 1860-1931 inkluderar troligen även fångster från fasta laxfisken, not- eller nätfisken, men också vissa spöfångster)

2012:
Fångades 64 laxar, största på 13 kilo.

För statistik för varje enskilt fiskeområde hänvisas till informationen om respektive FVO på denna sida.

 

blå linje

Säveån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Säveån

Notiser om Säveån

 

blå linje

Fiskesträckor

Mjörns FVO

Kortförsäljning:
Lerums medborgarkontoret
Sjöviks Handel
Stjärnås sportfiske AB

 

Sävelångens FVO

Kortförsäljning:
Lerums medborgarkontoret
B-Max Livs AB
Specialhörnan Stenkullen
Statoil Floda
Hydro

 

Säveån (särskild sträcka mellan Lerum C och Hedefors

Kortförsäljning:
Stjärnås sportfiske AB
Aspens camping

 

Aspen/Säveån FVO (mellan Lerum C och nerström till Aspen)

Kortförsäljning:
Hydro
Stjärnås sportfiske AB
Ånäsfältet
Aspens camping
Lerums Medborgarkontoret

 

Säveåns övre FVO, Hedefors till Floda

Största delen ligger inom Säveåns naturreservat. 6 km lång. På denna sträcka finns en genuin stationär öringstam. Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar är faddrar för fiskevårdssträckan och bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med fiskevårdsområdet, Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening. Sträckan är mycket lämplig till flugfiske och erbjuder ofta fint torrflugefiske.

Det finns ett antal parkeringsplatser att välja mellan runt säveåns övre delar, alla ligger nära bra fiskeplatser. Den mest centrala är vid Tullängens idrottsplats eller Stenkullens station. (Se kartbild)

För fiskeregler (minimiått m.m.) gå till hemsidan: www.savean.se/fiskeregler/
Fiskesäsong (2017):
15/5 till 31/8
Fiskekortförsäljning: https://www.fiskekort.se/savean/
Mer info om detta fiskeområde kan fås på hemsidan: http://www.savean.se/

Läs om Säveåns Öringfiske historik

Kartbild av fiskeområdet

Fångststatistik 2016
Inrapporterad fångsten var 293 st. öringar med längs mellan 10-60 cm.

 

Jonseredsvattnet

Med en unik laxfiskestam. Ett av regionens mer populära laxfiskevatten. Årsfångsterna varierar normalt mellan 75 – 150 laxar och medelvikten ligger vanligtvis strax under 5 kg.

Laxfisket sköts av Sportfiskarna. Partille SFK och Säfveåns Flugfiskesällskap är fadderklubbar för vattnet. Laxfisket kan bedrivas på flera sträckor, där det finns särskilda fiskekort. Vid Jonsered mellan gångbron mot lokaltågsstationen och ned till Kåbäcken ligger Jonseredsvattnet - den mest natursköna sträckan.

Ladda ner info folder 2016

 

Sävedalsvattnet

I området nerströms Jonseredsvattnet, vid Partille nedströms Kåbäcken och ned till SKF-området heter fiskekortet Sävedalsvattnet. En sträcka på 8 km ned till Gamlestadsbro i Göteborg.
De mest kända fiskeplatserna är Kyrkströmmen i Partille och Ugglumsströmmen i Sävedalen, men även i djuphålorna nedströms Brodalsbäcken brukar laxen stå under sommaren.

Ladda ner info folder 2016

Dagskorten finns tillgängliga hos:
OK-Q8, Gamla Kronvägen 64, Partille-
Sportfiskarnas kansli, Sjölyckan Göteborg
Stjärnås Sportfiske
Strömvalls Sportfiske

 

Gula Kortet

Nedströms Gamlestadsbron ned till Partihallarna gäller Gula Kortet. Liksom i Sävedalsvattnet är fisketiden 1 april - 30 september för lax och öring.

Mer info på sajten: http://www.sportfiskarna.se/goteborg

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Camp Lake Mjörn, Sjövik

 

Redskapsbutiker

Stjärnås Sportfiske

Strömvalls Sportfiske

 

Turistinformation

Lerum Turistbyrå (Floda)

Partille Turistbyrå

 

Externa länkar

Säveåns öringfiske

Säfveåns Flugfiskesällskap

Säveåns Vattenråd

 

Fiskeartiklar om Säveån

Säveåns Öringfiske historik

<xx><

Laxlek i Säveån, Jan Faltin berättar om ett september besök i Säveån. Finns att läsa på Flugfiskemagasinet Rackelhanen, från 2003.

<xx><

Äntligen lax, laxfiskeberättelse av Mikael Svensson från 2002
Finns att läsa på Flugfiskemagasinet Rackelhanen

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Säveån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2012: Lite info om fisket inom Säveån Övre FVO.

Insekterna
Bland de på våren tidigast förekomna insekterna är det Gul och Svart bäckslända, som även finns kvar hela säsongen. Stor åslända är en av de tidigt kläckande dagsländorna. Beroende på vattenstånd och temperatur kan de börja kläcka i början eller i mitten av maj månad. Gul och brunforsslända brukar dyka upp i slutet av maj. I månads skiftet maj-juni beroende på vädret kan det ske stora kläckningar av Åsandsländan, en höjdpunkt för öringsfisket. Från början av juni kläcks stora mängde nattsländor av flera olika arter, en av de vanligaste har frilevande larver som är hårläsa och ljusgröna, andra arters larver är buskiga och brunsvarta. Av andra arter dagsländor förekommer det också i mindre mängd Röd strömslända, Slamslända, Stor och Liten vasslända, Gulögd aftonslända och Ljus sporrslända.

Teknik och utrustning
Förutom överhandskast bör du även kunna roll och underhandskasta. Säveån bjuder på många svårigheter längs hela strandkanten. Det är mycket grenar och buskar längs å kanten och även en hel del nedfallna träd som bävern har fällt. Mestadels fiskar man med 8-10 m fluglina plus tafs. Tafsen är viktig, tänk på taperingen så att du får ett bra sträck i den. Öringarna är mycket skygga. Om du skrämt någon så sätt dig ner och låt den komma i gång igen när den vakat 2-3 gånger är det dags för ett nytt försök. Titta noga på vaket och försök att utröna om den tar på, i eller under vattenytan.

Vattennivåer
Vattenståndet har tenderat att ligga på en relativt normal nivå de senaste åren från maj fram till juni mellan 6 till 7 på mätaren vid Tullängsbron. I början på juni brukar det dock ha nått den nivå som vi väntat på ca 5- 6. Efter midsommar och på sensommaren och hösten går det ned till ca 3-5. Vid höga vattennivåer över 7 blir många fiskeställen svåra att nå under den tidiga säsongen. Försök låt bli att ta er ut till ställen som verkar svåra att nå. Rekommendationen är att använda vadare fram till juni månads utgång. Efter det kan ni mycket väl klara er med vadarstövlar.

Tänk på vad du sätter fötterna när du vadar, Säveåns botten myllrar av liv. Många gånger skrämmer man strandnära fisk för att man inte ger sig tid att läsa vattnet ordentligt. Andra ställen kan vara lite knepigare att kasta på. Man får helt enkelt lära sig att kasta så att man behärskar den nya situationen. Man uppnår då två saker: 1. Man slipper vada. 2. Man lär sig ett nytt kastsätt.

<xx><

Från 2007: Röd,svart och orange är bra för Säveålaxarna

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Fisket efter lax under 2016 var mycket dåligt pga torkan. Största laxen fångdes i augusti och var ca  95 cm lång.

<xx><

2015-08
Laxen har lyckats väldigt bra med leken ovanför omlöpet vid Hedefors i Säveån, det visar årets elprovfiske som konstaterade en mer än tiofaldig ökning av laxungar jämfört med fjolåret.
Länk till Fiskejournalen.se

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser