Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Råån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne

blå linje

Å i nordvästra Skåne, främst kanske känd som en mycket bra havsöringå. Rinner upp i odlinglandskapet som norr och öster om Sireköpinge, bildas genom att Halmstadbäcken, Tarstadsbäcken och Tirupsbäcken rinner samman vid just Sireköpinge. Rinner sedan västerut mot Helsingborg och mynnar ut i Öresund vid Råå, strax söder om Helsingborg.  Mynnar ut i havet på skånska västkusten strax söder om Landskrona. Har ett 180 kmē stort avrinningsområde.

Ån har genomgått kraftfulla fiskevårdande åtgärder, från att på 1970-talet varit helt förstörd till att idag erbjuda ett mycket fint fiske på havsöring. Den person som kanske betytt mest för att Råån är den fina havsöringå som den är idag är fiskevårdaren Roger Ekström, men även Bertil Grahn bör omnämnas som en person som betytt mycket för att fiskevårdsarbetet överhuvudtaget startade i denna ån.

Fiskarter: abborre, braxen, flodnejonöga, havsnejonöga, havsöring, stationär öring, grönling, bäcknejonöga, gädda, id, karp, lax, mört, regnbåge, ruda, sarv småspigg och ål.

Fiskesträckor:

Rååns Fiskevårdsområde sträcker sig från Gantofta bro, nerströms till samhället Råå. I Råå hamn är allt fiske förbjudet. Undantaget är på åns södra sida, från nerströms bron i Råå till området där vassen början.

Vid Görarpsdammen (där E6:an korsar ån) finns en laxtrappa med fiskräknare. Ner- och uppströms trappan råder fiskeförbud. Området är markerat med skyltar, ca 35 meter ner- och uppströms trappan. 

Fiskesäsong är normalt mellan 1 januari-30 september med gällande fiskekort.
Från 1 okt - 31 dec är allt fiske förbjudet.

1:e januari startar vårfisket. Utlekt fisk dominerar på våren och återutsätts. Blänkarfisket sker närmast mynningen. Normalt fångas ca 450 havsöringar under våren och ca 100 under sommar och höst, med stora variationer beroende på väderlek. Medelvikten är ca 3 kg. All fångad fisk, även utlekt, och under gällande minimått 50 cm rapporteras på webben. Uppskatta längd och vikt.

Sommarfisket startar i juni. Stor fisk vandrar tidigt. Rekordet är en flugfångad havsöring på 8,6 kg under nattfiske. Att observera ännu grövre öring i denna lilla å är ingen ovanlighet. Fiskräknaren visar att 5-7000 havsöringar årligen vandrar upp i ån.

Kortförsäljning:

 

blå linje

Råån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Råån

Notiser om Råån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Helsingborg Turistbyrå

 

Externa länkar

Rååns Fiskevårdsområde

Rååns Vattenråd

 

Fiskeartiklar om Råån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Råån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Av R. Ekström:
Flugval: Till att börja med är inget normalt mönster för havsöring och lax sämre än något annat i Råån. Dock har vissa mönster visat sig effektivare än andra. Från Rååns Natur & Fiskevårdsförening erbjuder vi de som gästar ån en kollektion flugmönster som du klarar ditt fiske med under skiftande förhållanden.

1. Ullsocken i olika varianter är en klassiker. I princip är det endast din egen fantasi som begränsar hur den ser ut. Standardutförandet duger gott – en liten stjärt med marabou och något strå flash förhöjer prestandan. Viktbelastning i olika former är bra vid högvatten och starkt strömtryck. Vid lågvatten och i lugnare partier fungerar det styva tupphacklet bättre än mjukt - i synnerhet när du ger flugan rörelse!

2. GP eller General Practioner är ett flugval på tidigt stigande lekfisk som inte skäms för sig. Använd gärna ”levande” material på räkan! Högvatten på sommaren är rätt förutsättning för detta mönster!

3. Bäljane fly är ett mönster som jag ursprungligen komponerade för laxfiske i Bäljane å, ett av biflödena till Rönne å. Under sommar och tidigt höstfiske har mönstret dock visat sig givande för Rååns havsöring. Just dagfiske på högvatten passar detta mönster.

4. Wolly worm & wolly bugger Dessa båda mönster skapades för put & take fisket på regnbåge. Havsöringen tycker dock inte sämre om dem! Hot Orange på våren, speciellt då ån går hög och färgad är förmodligen den färg som ger mest fast fisk, såväl blankt som utlekt.

Utrustning: För flugfiskaren är ett enhandsspö av längden 9-10 fot lämpligt i linklassen 7-9 AFTM. Två spön är att rekommendera, gärna ett i klass 7 och ett i klass 8-9. Lågvatten kräver den lättare utrustningen och högvatten den tyngre. Linvalet bör ligga på intermediat ner till sjunkklass 3. Nattfisket bör i vanlig ordning ligga på flytlinefisket.

Tafsen bör under inga omständigheter ligga under 0,30mm, då fisk på 8-10 kg inte är sällsynt! Flugvalet är allt från mörka och neutrala mönster till skarpa orangea och röda "attraktions". Den gästande fiskaren bör inte vara rädd för att prova STORA flugor upp till 1/0. Ha rejält med backning på rullen, det behövs.

För spinnfiskaren gäller ett spö på 8` med bra ryggrad, och lämpligen en öppen haspel med 0,30mm nylonlina eller 0,15mm flätlina. Betena för spinnfiskaren är wobblers, typ Rapala i 5-7cm utförandet, blanka skedar och spinnare i storlekarna 2-4.

Det bör påpekas att ån har många fina strömsträckor och lämpar sig väl för flugfiske, och mellan dessa lugnare spinnsträckor. 95% av öringen tas på fluga! Råder längre torka är ån inte värd att lägga energi på, då stigningen av öring stagnerar helt.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

  Annonser