Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Dalälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Uppland / Gästrikland / Västmanland / Dalarna

blå linje

52 mil lång. Vid Djurås strax väster om Borlänge i Dalarna rinner Västerdalälven och Österdalälven samman och bildar Dalälven. Absoluta källfödet är vid Østre Kvisla som ligger i östra Norge vid Drevsjön. Efter sammanflödet rinner älven rinner söderut ner mot Västmanlandsgränsen och viker här av till öster, in i Gästrikland. Här bildas Färnebofjärden, Hedesundafjärden och Bramsöfjärden. Mellan de två första fjärdarna återfinns Gysingeströmmarna. När älven flyter över gränsen in i Uppland bildas Untrafjärden  efter detta smalnar älven av igen vid Mehedebyn för att strax efter åter breda ut sig till Storfjärden. Efter att återigen smalnat av flyter den förbi det kända laxfisket vid Älvkarleby och efter ca 9 km mynnar den ut i Gävlebukten i Bottenhavet vid Skutskär.

Älven är utbyggd och därför bedrivs laxfisket nederst i Dalälven vid Älvkarleby där sportfisketraditionen är lång. Årliga smoltutsättningar ligger till grund för laxfisket. Dalälven har ett rikt havsöringsfiske, men är kanske mest känd för sina megalaxar; Lax på 28 kilo har fångats!

Fiskeområde:

Nedre Dalälven fiskevårdsområde med Älvkarleby, lax och havsöring

Marma-Mehedeby FVOF

Söderfors-Hedesundafjärdarnas fvo

Gysingeforsarna fiskevårdområde, harr, öring, gös, gädda och abborre

Färnebofjärdens FVO

Tyttbo forsfiske, harr, öring, gädda, gös och abborre

By FVO, vid Näs Bruk (Bysjön)

Bäsinge FVO, strax öster om Avesta

Björsjö-Åsgarns fvo

Nävdens fvo

Avesta Norra fvo

Husby-Hedemora FVOF

Husby Norra fvo

Stora Skedvi fvo

Säters FVOF, Långhagsforsen

Runns Södra FVOF, http://www.runnssödra.se/ Fiskekort säljs av bl.a.
IFiske.se

Borlänge centrala FVO

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2011
Fångades 277 laxar

2012:
Premiär blanklaxen fångades redan 24 maj, en lax på15 kilo. Sedan blev det ett riktigt laxasus. I mitten av juni kom ett stort laxsteg. 29-30 juni blev årets bästa dagar antalsmässigt då 67 laxar fångades. Totalt fångades det 725 laxar med medelvikten 9,5 kilo. Största laxen på 21,4 kilo fångades 5 juli på spinn. Ytterligare 4 laxar vägde över 20 kilo och hela trettiotre laxar vägde över 15 kilo.
Havsöringfisket var sämre än förväntat. Årets största vägde 8,8 kilo och togs den 12 juli.

blå linje

Dalälven på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Dalälven

Notiser om Dalälven

 

blå linje

Nedre Dalälven fiskvårdsområde, Älvkarleby
Fiskeområdeskarta
Områdeskarta över Dalälven

Nedre Dalälvens fiskevårdsområde sträcker sig från mynningen i Gävlebukten och upp till Älvkarlebyfallen, en sträcka på ca. 9 km. Här fångas per år c:a 4000 havsöringar med fiskar på upp till 10 kg. Det fångas även mycket lax. Laxen som fångas har en medelvikt på nära 10 kg och rekordet är 27.9 kg (1996)

1998 fångade det ungefär 3108 havsöringar. 1998 blev ett rekordår för laxfisket, bara under juni månad fångades det 780 laxar och i juli 446 st. (rapporterad fångst).

Bästa tiden för storlaxen är i juni-juli med en topp kring midsommar. Det mesta av laxen tas på spinn, framför allt spinnfluga är effektivt, men fisk tas även på fluga. Vissa partier är avsatta för endast flugfiske. Laxfisket är populärt och det kan tidvis vara mycket folk, så roterande fiske gäller. Älven är stor så det är mestadels grova redskap gäller. Ta med ordentligt med sänken, de går åt! Området är lättillgängligt. På A-sektionen binds de båda sidorna ihop av hängbroar via Korallen och Notören.

Fisket är tillåtet från den 1 januari till den 30 september. De flesta öringarna tas under vinter och vår. Med värmen kommer sedan de stora laxarna. Till hösten återkommer öringarna igen.

Fiskekontoret
Forskarstigen 14 B
814 94 Älvkarleby

Tel: 026-72293 (daglig information, telefonsvarare)
Tel: 026-72916 (övriga frågor) Mobil: 070-575 13 33

Kontoret är öppet dagligen från premiärdagen till 30 November kl. 0700-0900 och 1600-1800. Mellan 0900-1600 finns personal tillgänglig på tel.070-575 13 33.

Det går även att hyra båt.

Fiskekort säljs bl.a. av Älvkarleby fiskecamping, Gävle Fiskeredskap, Älvkarleby Turist och Konferenshotell

Max 3 fiskar/dag. minimimått: 50 cm för lax, 45 cm för havsöring, 35 cm för harr, 45 cm för gös. Det finns också begränsningar i krokstorlek.

Nedre Dalälven ligger ca 140 km norr om Stockholm, ca 400 km nordost Göteborg och 540 km norr om Helsingborg. Med bil en dagsfärd från Helsingborg (ca 8 tim) eller Göteborg (ca 5 tim).

Flygplats för inkommande med flyg till Arlanda eller Västerås har 1-2 timmes bilresa till området.
Officiell hemsida:
http://www.alvkarlebysportfiske.nu/

 

blå linje

Marma-Mehede FVOF

Sträcka i nedre Dalälven, från Untra kraftverk och fram till kraftverket i Älvkarleby inna Laxön. Fiske på bl.a abborre, björkna, mört, gädda, id, braxen, gös, sutare, finns även mindre bestånd av öring, harr och asp. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

Vill du använda egen båt finns bra möjligheter att sjösätta i Marma, Mehedeby och Lindbergsviken ca 1km väster om Älvkarleö.

 

blå linje

Färnebofjärdens FVO

Färnebofjärden är ett mycket populärt område för fiskare mycket på grund den vackra natur som de anländande bemöts av, men framför allt det variationsrika fisket och chansen till rika fångster av stor gös, gädda och abborre. Färnebofjärden är en vanligt fångstplats för anmälda storfiskar.

Färnebofjärden är med sina 4912 hektar en av de största fjärdarna i Dalälvens långa bana ända från Norges fjäll till Bottenhavet. I Färnebofjärden har du ett fiske som erbjuder mängder med olika miljöer med många fiskemetoder att välja mellan. Breda fjärdar, smala sund, 23 meters djup eller grunda undervattensåsar i sand eller block.

Området runt Färnebofjärden är mycket artrik och det gäller även fiskarna. 20 arter enligt de senaste provfiskena som utfördes 1999 och 2005.
Arter att nämna är; abborre, gädda, gös, harr, id, nors, sarv, sik, siklöja, sutare, ål och öring. Det är mycket troligt att även asp finns i området men det är ej dokumenterat på flertalet år.
Följ vattenståndet och vattenflödet i Färnebofjärden på www.vattenreglering.se
Fisket sker bäst från båt då strömmar, öar, sund och grynnor kan nås.

Minimått (2010):
Gös 50 cm
Lax 60 cm
Öring 40 cm
Harr 40 cm

Maxmått (2010):
Gädda 100 cm

Asp och sik är fridlysta i Färnebofjärden. (2010)

Försäljning av fiskekort:
Färnebofjärdens camping, Österfärnebo
Westlunds kiosk, Österfärnebo
Heby cykel & motor
UNO-X, Östa Stugby, Tärnsjö

För mer info besök: http://www.farnebofjarden.com/

 

blå linje

By FVO (Bysjön)

Ligger vid Näs Bruk. Bl.a del av Dalälven. Från Näs till Tyttbo. Bysjön erbjuder ett naturligt fiske efter främst grov gädda, gös och abborre. Fiskevårdsområdet omfattar förutom Bysjön även 19 andra sjöar av varierande storlek, forsfiske finns också tillgängligt.

Vår och sen höst är det bästa tiden för gäddan, medan abborrfisket är bäst under sommaren. Gösfiske är bäst på sensommar och tidigt på hösten.

Fiskarter: Abborre, gädda, gös och i forsarna finns harr och öring, samt olika arter vitfisk. Regnbåge finns inplanterad i sjöarna Andersbo, Flaxtjärn, Sävsen, Staksbosjön och Axen. Röding är inplanterad i Axen och Sävsen.

Fiskeförbud råder nedanför kraftverksdammarna i Näs.

Barn under 12 år får i målsmans sällskap fiska gratis om denne har giltigt fiskekort.

Fiskekortförsäljning:
Turistbyrån Dalahästen
Bilisten, By
Falkuddens Camping, Näs

 

blå linje

Tyttbo forsfiske
Områdeskarta över Dalälven
Karta över Tyttbo forsfiske

Tyttbo forsfiske ligger 40 km nedströms Avesta vid Dalälven. Området ingår i Österfärnebofjärdens nationalpark. Harr, gädda, gös och abborre finns i ett naturligt bestånd medan öring planteras ut. Naturen kring Tyttbo är väldigt vacker.
I området finns vindskydd, ett torp med övernattningmöjligheter, grillstuga, campingplats och ett flertal parkeringsplatser.

Fiskekort säljs av:
Karin Bengtsgård
Fiskekort.se

Endast fiskekort utgivet av Bengt; "frihet på din fritid" är giltigt

Fisket öppet året runt. Tillåtet med flugspö, spinnspö. Alla andra redskap och metoder förbjudna. Max 3 ädelfiskar per kort (24 tim).

Allt fiske bedrivs enligt Catch & Release (all fångad fisk måste sättas tillbaka).

Boendemöjligheter;  Campingplats med servicestuga, Vandrarhemmet Backstugan samt Tyttbogård.

Läs mer på hemsidan: www.bengtsgard.com/

 

blå linje

Gysingeforsarna fiskevårdområde
Områdeskarta över Dalälven

Gysingeforsarnas fiskevårdsområde omfattar de vackra strömmarna kring Gysinge Bruk och uppströms en del av Färnebofjärden och nedströms ett parti där älven rinner ut i stora Hedesundafjärden.

Gysingefisket har blivit mest känt för sitt trevliga harrfiske (Sveriges sydligaste strömmar med en naturlig harrstam). Fisket på harren är bäst från sensommaren och långt in på hösten. Här finns också öring och beståndet förstärks genom återkommande utsättningar. Fisket i strömmarna sker från land och det är gott om ståndplatser för fisken. I de lugnare vattnen trivs mycket gädda, gös och abborre. Både abborren och gäddan är känd för att bli ovanligt stor och talrik.

Vid Gysinge delar Dalälven upp sig i flera fåror och forsar. Därigenom så finns det ett stort antal ställen att pröva sin fiskelycka på, och det tar inte lång tid innan man hittar på sina favoritställen. När man kommer till Gysinge så är det inte bara för att fiska det är även för att njuta av den vackra naturen och det gamla järnbrukets omgivningar.

Kan köpas i automat i Gysingen eller DIN-X (Blomsterhandeln) i Österfärnebo

Mer info finns på sidan: http://www.gysingeforsarna.se

Fiskeguideservice: se fiskeguider i Sverige, avdelning: Gästrikland

 

blå linje

Husby-Hedemora FVOF

http://www.husby-hedemorafvo.se

Med del av Dalälven ca 35km. Fiske i älven bedriv huvudsakligen efter gädda, abborre och gös. Fiskekort genom IFiske.se.

 

blå linje

Säters FVOF

Del av Dalälven vid Långhagsforsen

Fiskekort säljs av bl.a.
IFiske.se

Mer info på: http://fiskaisater.se/

 

blå linje

Borlänge centrala FVO

Omfattar ca 30 km av Dalälven från Torsång i söder till Gimsbärke i norr. Fiskarter inom området: abborre, gädda, gös och vitfisk. I Dalälven finns även öring.

Fiskekort säljs av bl.a.
IFiske.se

Mer info på: http://borlangecentralafiskevo.blopspot.se

blå linje

 

Fiskeguider, fiskecharter

Widmarks Vildmarksfiske, guidat fiske i Älvkarleby

 

Boende/Logi

Älvkarleby Konferens och Turisthotell, boende, bl.a kompletta fiskepaket med boende, mat och fiskekort, Älvkarleby

Karin Bengtsgård, By Kyrkby

Gysingebruk Wärdshus, Gysinge. Wärdshus. Hotell och stugor

Tyttbo Camping, Tyttbo

STF Vandrarhem Älvbro , Avesta

 

Redskapsbutiker

Gävle Fiskeredskap

 

Turistinformation

Turistbyrån i Sandviken, Sandviken

Turistbyrån i Gävle

Turistbyrån Dalahästen, Avesta

Gysinge Turistbyrå, Gysinge

 

Externa länkar

www.dalalven.com/  

www.alvkarlebysportfiske.nu/

www.gysingeforsarna.se

Färnebofjärdens FVO

www.husby-hedemorafvo.se

http://borlangecentralafiskevo.blopspot.se

 

Fiskeartiklar om Dalälven:

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Dalälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010-04.
Ang laxfiske i nedre Dalälven: Spinnfluga och kraftiga linor och sänken i lämplig vikt (endast nylonlina och blyfria sänken), tunga skeddrag. Flugfiskaren får anpassa sig till den rådande vattenföringen.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser