Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Giertsbäcken (Övre Giertsbäcken) -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland

blå linje

Biflöde till Vindelälven. Området är lokaliserat ca 25 km nordväst om Sorsele och nås enklast med väg 363 mot Ammarnäs. Även rinner upp från Björkfjaället, norr om Ammarnäs. Älven rinner sydost ner genom sjön Giertsjaure (Giertsjavrrie) och mynnar ut i Storvindeln vid Grannäs. Giertsbäcken erbjuder ett varierat fiske för alla flugfiskare både de som gillar att smyga på vakande fisk eller den som hellre fiskar klassiskt harrfiske med fridriftande nattsländeimitationer i strömmarnas blankfläckar.

Samiska namn:
Vuöliebe Giertsjuhka (Nedre Giertsbäcken)
Giertsjuhka (Giertsbäcken)
Jillie Giertsjávrrie (Övra Giertsjaure)
Giertsjaure (Giertsjavrrie)

Grannäs-Risnäs SFF (Nedre Giertsbäcken)

Grannäs-Risnäs Sff upplåter fiske i Giertsbäcken från dess utflöde i Storvindeln och uppströms ca 5 km. Vidare upplåter föreningen fiske i del av Storvindeln. Bra bestånd av öring och harr. Flugfisket där brukar vara bäst på försommaren, när vårfloden har lagt sig.

Övre Giertsbäcken

Övre Giertsbäcken (kallas även Övra Gertsbäcken), är mera som en liten älv än som en "bäck" som namnet antyder. Dess källföden kommer i huvudsak från den östra sidan av Björkfjället, beläget norr om Kraddsele. Den aktuella huvudströmmen är ungefär 13 kilometer och erbjuder fantastiskt fina sträckor av mycket varierande karaktär.

Övre Giertsbäcken håller en bland sportfiskare mycket välkänd stam av grov harr och öring. Även sjöar och tjärnar i området kan bjuda på riktigt bra fiske.

Vattnet är klart och relativt grunt och i de mer lugnflytande partierna är fisken riktigt skygg.

Öringen vandrar upp i vattensystemet inför leken som sker i september-oktober. Normalt påbörjas vandringen redan de första dagarna i juli.

Harren vandrar upp i vattendraget för lek i april-maj och många stannar kvar under hela sommaren och släpper sig inte ner i Giertsjaure förrän sent på hösten.

Den översta kilometern nedan fallen är mycket svårframkomlig, bitvis snart nog omöjlig då bäcken kastar sig ner mellan lodräta bergssidor, och den närmaste liknar en canyon.

I dess mellersta delar är fåran relativt grund och bred och botten utgörs i huvudsak av stenblock omgivna av grus och sten.

De nedre delarna är av mycket lättillgänglig natur och erbjuder ett varierat utbud av fina höljor, nackar och stryk.

Mynningssträckan ett par hundra meter ovan sjön Giertsjaure ringlar sig i ett par svaga svängar, här varierar djupet från ett par decimeter till 3-4 meter vid normalt vattenstånd.

Den sista biten innan sjön är en i stort rak sträcka med lätt varierande sand och grusbotten. Ett fiskemässigt krävande men stundtals mycket givande område.

Endast flugfiske är tillåtet.

Öring på 4,7 kilo har fångats på fluga älven. I detta vattensystem så rör det sig ofta om större harrar, 7 hekto och uppåt.

Utöver själva "bäcken" finns även här Harrträsksystemet. Ett biflöde vars karaktär helt skiljer sig från Giertsbäcken. Vattendraget präglas här av av stora sel och höljor, som följs av smala, ofta djupa trånga bäckpassager. I dessa lugna partierna är fisken mycket skygg. Att fiska blint här ger sällan några bättre fiskar. Vänta istället på att fisken röjer sin närvaro och planera sedan noga hur ni kan på bästa sätt kan presentera er imitation på ett naturligt sätt.

Mer info kan fås på sajen: www.giertsbacksdalen.se

 

blå linje

Giertsbäcken på Sverigekartan

Översiktskarta

Fisketips

Artiklar om Giertsbäcken

Notiser om Giertsbäcken

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

------

 

Boende/Logi

Ammarnäs Fjällhotell/Vandrarhem

Ammarnäs Wärdshus

 

Redskapsbutiker

Ammarnäs Wärdshus/Fiskecentrum

 

Turistinformation

Sorsele Turistbyrå, Vindelälvens Turistbyrå, de mellersta övre delarna av Vindelälven

 

Externa länkar

www.giertsbacksdalen.se

 

Fiskeartiklar om Giertsbäcken

Sorsele - här finns flugfiske för alla
Här finns både strömmande vatten, stora sel, vackra småsjöar och tjärnar. Du kan fiska från land, hyrbåt, kanot eller flytring. I Sorsele väntar sommaräventyr för flugfiskare av alla sorter. Artikel av Johan Klingberg, finns att läsa i Fiskejournalen nr 6, 2016.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Giertsbäcken till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2012: Insänt av Ulf Persson.

I de övre partierna vid de djupa selen nedanför fallen så tenderar några av de grova harrarna att stanna kvar hela året.

Skymmningstimmarna innan dimman smyger in är den bästa tiden för att lura de välväxta och ljusskygga öringarna till hugg.

Längst ner mot sjön kan man då observera sent på kvällen/natten när öringen snabbt men försiktigt vandrar upp i vattendraget. Endast små plogar och svall röjer deras närvaro i det lugn- flytande mynningsområdet.

Här är öringen mycket skygg och återfinns i de djupare hålorna samt under strandbrinkarna inte sällan bland kraftiga viderötter som ger ett ypperligt skydd.

Normalt forseras detta område ganska fort, och fisken fortsätter ivrigt upp i systemet för att muta in sina stundande lekområden.

Efter leken i September / Oktober återvänder öringen ner till Giertsjaure. Här består deras föda till stor utsträckning av småsik.

När det gäller utrustning så rekommenderas utrustningar i klass (3-6) och gärna 8 fot eller längre. Flytlina och dito tafsar. Tafsmaterial från 0,14-0,25, allt från skygga harrar mitt på dagen till grov öring på natten.

Under normala förhållanden så behövs inte sjunktafsar men om vattnet är högt och man vill utforska de djupare regionerna av poolerna kan det vara befogat. Ett bättre råd är kanske att investera i tungstensmassa (ex Di-Do.

Vadare, oftast räcker det med vadarstövlar men vadarbyxor ger en god säkerhetsmarginal. Filtsulor är att rekommendera för ett gott grepp vid vadning.

Till skillnad från många andra vatten så fiskar detta vatten riktigt bra även under höga vattenflöden. I bland till och med bättre än vid normalt vattenstånd.

Som i stort alla strömmande vatten kan man utgå ifrån att basen i fiskens föda är bäck-, dag- och nattsländor samt knott. Utöver denna basmeny så äter de det som för tillfället erbjuds, myror, getingar, mätarlarver, nattfjärillar, yngel etc.

Flugtips: Ett gäng flugor som fungerar riktigt bra i älven har tagits fram av loka fiskare och kallas "Giertbäckserien". Den består av: Caddies pua, Goldhead, Sedge, Yellow nymph, Yellow Dun, Olive Para Dun, Olive nymph, Professor, Red Tag, Black Zulu, Brown Ant, Muddler minnow, Gnat, Wolly Bugger.

<xx><

Från 2013-08. Insänt av Erik.
Större streamer som till exempel Simpan och Wolly Bugger har fungerat bra.

 <xx><

Från 2009-08-14, av Hogge
Har fått mitt livs fisk i övre Gertsbäcken, torrflugeöring på drygt 3. Fångades på en Streaking Caddis. Glöm inte bort den lugnflytande delen i början övre delen, skall tydligen vara bra men de flesta springer förbi den sträckan.

<xx><

Från 2012, av Lasse: Vi gjorde ett kort stopp vid Giertsbäcken på vår färd upp till Ammarnäs. Det visade sig vara en trevlig bekantskap. Många små fina forsar och fina sel där harren stod och tryckte i djupkanterna. Giertsbäcken är ett litet vatten som endast är ett flugkast brett. Mysigt att utvadad i mitten av bäcken fiska sig uppströms och låta torrflugan sakta flyta fram. Jag hittade ett fint litet sel där harren stod längs huvudfåran. Med en liten brun torrfluga fick jag ett antal fina harrar.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser