Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Vindelälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland  /  Västerbotten

blå linje

Biflod till Umeälven. Ca. 450 km lång. Total fallhöjd 760 m. Upprinner vid Norska gränsen i västra Lappland, i bergsområdet nordöst om Vindelkroken och mynnar ut i Umeälven vid Vännäsbyn i Västerbotten. Vindelälven är helt oreglerad och orörd av utbyggnad men eftersom Umeälven är utbyggd, kraftverk vid Norrfors, så är uppgången av lax är begränsad till det antal som passerar laxtrappan. Totalt avrinningsområde 12629 km≤. År 1993 utsågs Vindelälven till nationalälv av Sveriges riksdag. Samiskt namn på älven är Vidduoljiennuo.

Långa sträckor av Vindelälvens stränder kantas av slåttermarker och dessa översvämmas regelbundet av älven, eftersom älven är oreglerad så kan vattennivån variera både ofta och hastigt. Den stora nivåskillnaden mellan låg- och högvatten skapar en unik och tydlig strandzon som inte påträffas på många andra platser i världen.

Arter: Lax, havsöring, harr, stationär öring, sik, lake, gädda, abborre.

Det var förr kanske främst för harrfisket som älven var känd men nuförtiden är nog öringfisket i de övre områdena det fiske som drar flest fiskare till Vindelälven. Lax- och havsöringfisket försigår på sträckorna nedströms Sorsele.

Reglerna för laxfiske ändras från år till år, så kolla upp de senaste reglerna innan en ev. fisketripp hit.

Uppströms Sorsele övergår Vindelälven till ett stort lugnflytande "sjö", kallad Storvindeln. Här fiskas det efter fiskätande storöring. Denna öring kan även fångas i forsarna längre uppströms mot Ammarnäs när den vandrar upp för att leka.

Älven är öppen för sportfiske på nästan hela sträckningen men är uppdelad på ett flertal fiskekortsområde. Fiskekorten köps lättast på närmaste ort till respektive område.

Harrfisket börjar vanligtvis i början på juli (beroende på hur tidig vårfloden är) och håller sen i ända in på hösten. Harrfisket år normalt bäst under augusti och delar av september. Öringen börjar man normalt fiska i början av juni ända tills då fredningstiden träder in. Laxfisket startar vanligtvis kring midsommar och är normatl bäst under augusti och fram tills då fredningstiden börjar. Vindelälven erbjuder även bra fiske på abborre, gädda, id, lake och sik. Dessa fiskar man vanligtvis i de lugnare partierna av älven.

Mycket av laxfisket sker med båt, släpfiske med skeddrag och olika vobblers. Några av de bästa laxfiskeplatserna är sträckorna vid Gargnäs och Vindeln.

Länk till de olika fiskeområdena längs älven

 

blå linje

Vindelälven på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Vindelälven

Notiser om Vindelälven

Flygservice

 

blå linje

Fiskesträckor i Vindelälven presenteras här från norr till söder:

 

Särngejukke - Dalavardo - Mankeforsen
17 km lång sträcka, fisket är kvoterat och man får ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen före den. 1:a maj. Det är 50 km från Ammarnäs till Särngejukke så många väljer att bli utflugna med helikopter (stationerad vid Ammarnäsgården).
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/ (sök efter Statens fjällfiskevatten)

http://www.natureit.se/

 

blå linje

Nedre Framakselet-Rävfallet
Från bilvägens slut är det åtta km att vandra till Rävfallet. Vid Rävfallet ligger en stor och välutrustad flerrumsstuga. Bokningen av stugan görs i Ammarnäs. Hela sträckan upp förbi Vitnjul till nedre Framakselet är det c.a. 10 km. Dock mycket fina vandringsleder. Fiskesträckan utgörs av omväxlande små sel, strömmar och steniga partier med djupa höljor. Både spinnfiske och flugfiske är passande, dock lätt utrustning. Fisket förvaltas av Länsstyrelsen och är kvoterat vilket innebär att det säljs bara begränsat antal fiskekort varje säsong.
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/ (sök efter Statens fjällfiskevatten)
http://www.natureit.se/

 

blå linje

Ammarnäs FVO
Ligger mitt i Vindelfjällens Naturreservat och erbjuder ett mycket varierat fiske. Fiskesträckor i även inom området är bl.a: Ovan Järnforsen, Nedre harabacken, Övre Harabacken, Gubbrakans övre del, Övre harabacken, Holmarna, Ottosmoraselet,  Guordisbäcken och Sjöforsen. Från Vindelåns utflöde i Gautsträsket och upp till Rävfallet Ett renodlat öringfiske i kristallklart vatten med en makalös natur. Vindelälven erbjuder här ett väldigt vackert öringvatten. Sträckan innehåller allt från strida strömmar till lugna sel, underbara nackar och vattenfall.
Ammarnäs FVO

 

blå linje

Kraddsele SFF
Inom området finns ett varierat och mycket bra fiske efter stor harr och grov öring. Just fisket efter storöring i Kraddseles del av Vindelälven är fantastiskt. Medelvikt på 3,9 kg (2010) samt Järnforssträckan. Kraddseles storöringsparadis som utan vidare kan utnämnas till den hetaste av Ammarnäsöringens ståndplatser… för att inte tala om Övreforsen. Harrfisket har efter regeländringarna -04 utvecklats fantastiskt bra…
http://kraddselefiske.se/

 

blå linje

Övre Sandsele SFF
Inom detta område är fisket i Vindelälven i fokus. En sträcka på ca 8 km med riktigt fina fiskeplatser för både öring och harr. Med Dunderforsen och Storfallet som två de mäktigare forsarna i älven och natursköna områden. Sedan 2014 säljs inga digitala kort.

http://ovresandsele.se/fiske/

 

blå linje

Skansnäs FVO
Ingen info för närvarande om detta område

 

blå linje

Grannäs-Risnäs SFF
Upplåter fiske i Giertsbäcken från dess utflöde i Storvindeln och uppströms ca 5 km. Vidare upplåter föreningen fiske i del av Storvindeln.
https://www.fiskekort.se/grannas/

 

blå linje

Örnäs-Forsnäs Samfällighetsförening
5 km av Vindelälven uppströms Sorsele och även 12 kilometer västerut, samt utloppet av Laisälven. Bräskaforsen i Vindelälven är ett fint fiskeställe som man lättast når från södra sidan från Forsnäs. Båtar finns för uthyrning inom området.
https://www.fiskekort.se/ornasforsnas/

 

blå linje

Sorselefisket
Stensundsforsen belägen strax utanför Sorsele är en av Vindelälvens absolut bästa harrforsar. Här blir den rutinerade flugfiskaren aldrig utan fisk. Varje år fångas det också grov öring i denna fors. Periodvis under försäsongen kan det gå mycket vatten i forsen och då gäller det att fiska strandnära och/eller att försöka komma ner på djupet.
http://sorselefisket.se/

https://www.fiskekort.se/sorselefisket/

 

blå linje

Saxnäs FVO
https://www.fiskekort.se/vindelalvsfiske/vara-fiskeomraden/saxnas-fvo/

 

blå linje

Blattniksele-Huftasjö FVO
Området erbjuder strömfiske efter lax, öring och harr i Vindelälven
http://fiskekort.se/blattnicksele/

http://www.blattnicksele.se/Fiske.php

 

blå linje

Sandsele SFF
Vi inom Sandsele SFF kan erbjuda ett av Vindelälvens bästa fiskesträckor på Harr, Öring och Lax i en avskild och lugn älvmiljö. Området är mycket lättillgängligt. Det ligger nära vägarna E45, R363 och Väg 1000. Vindskydd finns vid södra sidan av Sandforsen och Lillseleforsen, Maloforsen både södra och norra sidan.
http://fiskekort.se/sandsele/

 

blå linje

Gargnäs-Råstrands FVO
Älvsträckan inom området måste räknas till ett av Vindelälvens bästa område. Detta på grund av att det ligger inom laxens huvudlekområde. Utöver laxen finns här chans till fin öring samt harr. Varje år tas det både harr och öring över kilot. Harren i området har svårt att bli riktigt stor men har dock en mycket fin medelvikt. Öringen kan vara svår att lura till hugg då den ofta går och jagar fisk i de lugnare partierna. I forsarna finns dock gott om mindre öring upp mot 1 kg. Även här går de större fiskarna men dock under kortare perioder.

Hela älvsträckan är 21 km lång och ligger under ett och samma kort. Där hittar du 14 st forsar och stryckor. Fisket efter lax i Vindelälven är ganska speciellt. Delar som spelar in är att älven har ett ganska "svårt" utseende. Det är relativt kraftiga forsar och lugna sel, med mycket stenigt utseende. I första hand är det med båt man lyckas bäst med fisket. FVO har flertalet båtar att hyra ut. Laxen fiskas främst från båt, med s.k. laxrodd. Några av de bästa fiskeplatserna är Iduselet, Krokforsen, Laxselet, Torparselet. Även landfisket kan vara riktigt givande. Dock är det inte många ställen man kommer åt riktigt. Det kan bli ganska mycket "duttande" om man bara är ute efter lax. Trots detta ökar antalet fångster längs stränderna varje år. Allt detta handlar liksom det mesta om bra lokalkännedom, men många hittar sina egna favoritställen rätt snabbt ändå.

Bra sträckor att prova landfiske: Långforsen - Eduselstryckan, Råstrandsforsen, Bansarforsen - MårtenAbrahamsforsen, Lillselforsen samt nacken på Holmforsen.
http://www.laxsele.com/

https://www.fiskekort.se/laxsele/

 

blå linje

Djupseleforsens FVO
Området domineras av Vindelälven och består huvudsakligen av fina forspartier. Ståsele- Djupsele- och Storgräsforsarna erbjuder alla ett bra fiske efter lax, harr och öring.
https://www.fiskekort.se/djupseleforsen/

 

blå linje

Vindelgransele SFF
Längsta selet, nedströms forsrikaste sträckan söder om Djupselforsen. Från Åtjärnforsen i norr till Storforsen i söder.
https://www.fiskekort.se/vindelgransele/

 

blå linje

Björksele FVO

Ligger ca 6 mil nordväst om Lycksele. Det innefattar delar av Vindelälven, och ett flertal sjöar och tjärnar. Fisket i området är lättillgängligt och välordnat. Även tillgång till båtuthyrning, p-platser och vindskydd.

Bra fiske efter grov gädda, abborre och sik i Hällbymagasinet

Karta över området
https://www.fiskekort.se/bjorksele/

 

blå linje

Vormsele FVO
I områdets vatten finns flera fina forsar bland andra Vormforsen, Grundforsen och Linaforsen. Fisket i Vindelälven är stundom riktigt bra och då framförallt efter fjällfloden som kulminerar runt midsommar. Populära fisketräckor i Vindelälven är Vormforsen och Linaforsen, där den senare lämpar sig väl för flugfiske.
https://www.fiskekort.se/vormsele/

 

blå linje

Ruskträsk FVO
Innefattar bl.a Ruskträsk och 8 km av Vindelälven
http://www.fiskekort.se/rusktrask/
Facebook

 

blå linje

Rusksele SFF
Hittar du strax nedströms Enebacken som är en 4-vägs korsning vid vägarna 363 och 365. Området omfattas av ett stort sel och ett par fina stryckor och forsar. Fiskekort säljs i byn finns lanthandel och bensin/diesel. Ingen fiskekortsförsäljning över Internet fanns 2016.
 

 

blå linje

Forsholm-Siksele FVO
Området ligger på båda sidor om Vindelälven utefter väg 363. Det omfattar cirka 13 km av Vindelälven och ett flertal sjösystem på båda sidor av älven. Området är lättillgängligt. Efter Vindelälven finns det flera vindskydd. I Vindelälven erbjuds fiske på harr och öring i de strömmande delarna

Fiskekort försäljning:
Shell Bensinstation Lycksele
"ICA"Handlar'n Rusksele

Forsholm-Siksele FVO

 

blå linje

Mårdsele FVF

Fiskekort säljs av bl.a Granströms Café i Mårdsele.

 

blå linje

Åmsele FVO
Fisket i Vindelälven består i huvudsak av strömfiske i stryk och sel, där karaktärsarten framförallt är harr, men även öring fångas. Fisket påverkas under vissa årstider av skiftande vattenflöden, då älven fram till midsommar har högt vattenstånd. Bästa fiskemånaderna efter öring och harr är juli - sept. Effektivaste fiskemetoder är framförallt fluga och spinnare.
http://www.fiskekort.se/amselefvo/

 

blå linje

Bjursele SFF
Området domineras av Vindelälven med bl a Bjurseleforsen och Bastuforsen. God tillgång på i första hand harr, abborre, sik och gädda.
https://www.fiskekort.se/bjursele/

 

blå linje

Bäckarforsens och Trollforsarnas FVO
Här finns möjligheter för såväl sommar- som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande sträckorna av älven dominerar sik aborre och gädda. Inplanterade vatten med röding öring finns också inom området.

Trollforsarna – Övre- och Nedre Trollforsen
Kraftigt forsande med ett kilometerlång sel som skiljer dem åt. Området är naturskönt med vildmarkskaraktär. Åtkomst till den södra sidan från väg mellan Ekorrsele - Bjursele, till norra sidan via skogsbilvägar från Ekorrsele. Inga speciella restriktioner finns på sträckan, bra harrfiske och sträckan med bäst chans till storöring.

Ekorrselsstryckan
Sträcka som vid lägre vattenstånd lämpar sig för harrfiske då den blir lätt åtkomlig från land.

Bäckarforsen
Lång, stråkande fors där idag enbart flugfiske är tillåtet. Fångstbegränsning som medger att endast en fisk/fiskare och dag får tas tillvara. Minimimått för harr och öring på sträckan är 40 cm. Harrfisket är bra och med de regler som nu gäller kommer det att bli allt bättre. I Bäckarforsen finns också chans att se hoppande lax och vid ett riktat fiske även fångstmöjlighet.

Bäckarforsens o Trollforsarnas FVO

 

blå linje

Hjukens FVO
Inom området finns möjligheter för såväl sommar som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande delarna av älven dominerar sik, abborre och gädda.

 

blå linje

Vindelbygdens FVO
Denna sträcka består av ett flertal intressanta forsar med Renforsen som den mäktigaste. Älven med sina många forsar och stryckor erbjuder erbjuder ett mångsidigt fiske efter harr, öring och lax. Forsnacken till Renforsen anses som en av Vindelälvens bättre platser för laxfiske med fluga
https://www.fiskekort.se/vindelbygden/

Facebook

 

blå linje

Rödåbygdens FVO
Ett fiskevårdsområde med tillgång till. abborre, gädda, öring, harr, lax m.m. https://www.fiskekort.se/rodabygden/
Facebook

 

blå linje

Vännfors SFF Långforsen - Selet FVO

Ligger mellan Vännäs -Vindeln. Fiske på harr, öring, gädda, abborre, havsöring och lax. Fiskekort säljs bl.a. av Preem bensinstation och Sotarns Forsränning. https://www.fiskekort.se/vannforsselet

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Ammarnäs Wärdshus/Fiskecentrum

 

Boende/Logi

Ammarnäs Fjällhotell/Vandrarhem

Ammarnäs Wärdshus

Vindelåforsens Stugby, Ammarnäs

 

Redskapsbutiker

Ammarnäs Wärdshus/Fiskecentrum

 

Turistinformation

Sorsele Turistbyrå, Vindelälvens Turistbyrå, de mellersta övre delarna av Vindelälven

Umeå Turistbyrå

Visit Vindeln, Naturrum

Vännäs Turistbyrå, nedre delarna av Vindelälven.

Ammarnäs Turistbyrå, för de övre delarna av Vindelälven.

Ammarnäs Fiskecentrum

 

Externa länkar

www.vindelalven.se/

Ammarnäs Fiskecentrum

Kraddsele SFO

http://ovresandsele.se/fiske/

http://www.laxsele.com/

http://www.blattnicksele.se/

http://sorselefisket.se/

Ammarnäs FVO

Forsholm-Siksele FVO

http://www.natureit.se/ för fiskekort på statens vatten

 

Fiskeartiklar om Vindelälven

Vindelälven-Laisälven - De stora möjligheternas fiskevatten -
Det stora fiskeprojektet Vindelälvens- Laisälven är nu inne på sitt tredje år. Ett omfattande arbete har redan lagts ner på att göra det stora vattensystemet till ett förnämligt sportfiskeområde, både vad gäller fisktillgång och service. Men mycket återstår ännu. Om vad som gjorts och om planerna inför den nya etapp i projektet som i år startat rapporterar här Thure Haglind som tillsammans med projektledaren, representanter för Sportfiskarnas miljö- och fiskevårdskommitte m fl i somras deltog i en informationsresa utefter Vindelälven-Laisälven. Artikeln finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 9, 1984, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Vindelälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

 

2017-09-01
Flugtips för lax och öringfisket i Vindelälven från Emelie.
Flugor som jag gärna testar först vid fiske i Vindelälven är; svarta tubflugor, bananen och Phatakorva.

Från 2013:
Fina fiskeplatser:
Kraddsele, ca 20 km söder om Ammarnäs
Bräskaforsen (strax norr om Sorsele), harrfiske
Vid Laisälvens mynning, harrfiske
Vid Stensundsforsen strax söder om Sorsele, harrfiske, ca 2,5 km lång och är en blandning av snabb ström, små fall och lugna sel. Lättåtkomlig från Tärnavägen
Grundforsen nedströms Vindelgransele, flugfiske
Bäckarforsen nedströms Ekorrsele, flugfiske
Hemseleforsen, nedströms Vindeln ligger, enbart flugfiske. Harr, öring, lax och havsöring.

<xx><

Från 2012:
Testa gärna att fiska med flugor när du spinnfiskar. Populära flugor för det s.k. flugkastet är framförallt traditionella våtflugor såsom Red Tag och Deep Purple. Goda harrfiske sträckor återfinns längs hela älvsträckningen. Stensundsforsen strax nedströms Sorsele får nog anses tillhöra en av de bättre. Andra attraktiva sträckor återfinns t.ex. nedströms Ammarnäs, Kraddsele och i Bäckarforsen, Ekorrsele.

<xx><

Från 2011, Ett bra bassortiment som bör finnas med på varje fisketur i området:
Black Gnat #14-20, Dagsländor i olika stadier #10-14, Elk Hair Caddis #12-16; Goddard Caddis #10-14, Gold Head Hares Ear Nymph #10-14, Hares Ear Nymph #10-14, Jassid #14-20, Klinkhåmer Special #10-16, LL Caddis #6-12, Rackelhane, Special Pupa #12-18

<xx><

Från 2011:
Harr:
Är många gånger inte speciellt kräsen utan hugger på det mesta. Mycket små spinnare vid spinnfiske. Vid flugfiske kan följande flugor göra susen: Black Zulu, Europea-12, Nattsländan, Rackelhane, mindre Streaking Caddis m.fl. Varma sommarkvällar så går harren gärna in på grundare vatten så var försiktig när ni närmar er vattnet så att ni inte skrämmer ut all fisken innan ni ens börjat att fiska.

Varma kvällar och nätter stundom bjuder på ett gott torrflugfiske. Imitationer av nattsländor fungerar i regel bra, men man bör också gardera sig med några knott och myrimitationer. Dagsländorna kläcker framförallt under försommaren, men kan emellanåt även kläcka under juli-september. Populära torrflugor efter harr är Superpuppa, Sorseleskräcken och Smackarn, där de senare är lokala varianter på nattsländetemat. När inte harren vakar kan det vara värt att prova olika nymfer, larver och puppor såsom Flashback, Double Legs och Harörenymfen. Dessa flugor fiskas i regel djupt och längs botten. Spinnfiske efter harr är en annan metod som framförallt bedrivs med spinnare eller flugkast, där spinnaren stundom lockar riktigt grov harr till hugg.

Lax: Ganska kraftig utrustning, använd gärna blå och orangefärgade skeddrag och wobblers i vikterna 15-40 gram vid spinnfiske. För flugfiske är de populäraste flugorna ex. Phatakorva, Black Doctor spec. och Black Sheep. Vanligtvis klarar man sig med en intermediate eller sink-tip lina.

Öring: Fångas nog lättast vid kvällen och på natten när den går in närmare stränderna för att söka föda. Öringen står också gärna under de små fall som bildas i de olika forsarna i älven. Vid flugfiske kan följande flugor göra susen: Dagsländeimitationer, Black Gnat, Muddler Minnow och de flugor som är angivna ovan för harrfiske. Vid spinnfiske: skeddrag 10-20 gram typ Toby, Lill-öringen och liknande, även mindre wobbler fungerar bra.

Metodvalet för öring är i stort sett detsamma som vid harrfiske, men här kan man som flugfiskare gärna gardera sig med någon fiskimitation såsom Arves Simpa, Super Tinsel eller Wolly Bugger för den grövre öringen. Under senare år har även stora siluettflugor bundna på tub vuxit i popularitet.

För spinnfisket gäller olika typer av vobblers eller skeddrag för Vindelälvens storöringar. Attraktivt fiske efter grövre öring (s.k. Ammarnäsöring) återfinns framförallt i Vindelälven uppströms Storvindeln t.o.m. Ammarnäs inom förvaltningsorganisationerna Övre Sandsele SFF, Kraddsele SFF och Ammarnäs FVO. Årligen fångas ca 100 storöringar inom dessa områden och medelvikten är vanligen runt 3,5kg.

<xx><

Från 2010-09:
Utrustningstips är kraftigare flugspön, en- eller tvåhands. Stora tubflugor fungerar bra, samt streamerflugor som Wolly Bugger, simpor och muddler.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-02-02
Vid elfiske hösten 2016 konstaterades en rejäl minskning av laxyngel. Vid mätningar under 2014 konstaterades en yngeltäthet på nästan 40 yngel/100kvm. Men höstens mätningar visade bara på 1 yngel/100kvm. Den sämsta mätningen på över 20 år. Anledningen till nedgången spekuleras det kring, en orsak kan vara att andelen honor bland lekfisken var väldigt låg under 2015, kan även bero på sjukdomen M74 drabbat vildlax beståndet men det är ännu inte konstaterat.

<xx><

2013: Största fångade fiskar detta året:
Lax 118 cm, flugfiske
Öring 83 cm, flugfiske
Harr +65 cm, flugfiske
Gädda +120 cm, flugfiske

<xx><

2010-09
Om fisket: Den storvuxna öringen, ofta kallad Ammarnäsöring är en av få kvarvarande vilda storöringstammar i landet. Det är en naturlig stam som vandrar från Storvindeln upp till strömmarna mellan Kraddsele och Ammarnäs för att leka. Fisket startar i mitten av juli och varar fram till fiskestoppet den 14 september. Medelvikten på öringen de senaste åren har legat på fantastiska 3,7 kilo. Både i Ammarnäs och Kraddsele finns specialsträckor att boka. Utrustningstips är kraftigare flugspön, en- eller tvåhands. Stora tubflugor fungerar bra, samt streamerflugor som Wolly Bugger, simpor och muddler.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Sträcka uppströms Ammarnäs
Sträcka uppströms Ammarnäs

Sträcka uppströms Ammarnäs
Sträcka uppströms Ammarnäs

Sträcka vid Kraddsele
Sträcka vid Kraddsele

Storforsen
Storforsen