Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Umeälven, Ume älv -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västerbotten  /  Lappland

blå linje

Umeälven är ca 467 km lång och har sitt källflöden i norska fjällkedjan vid sjön Överuman. Största biflöde är Vindelälven, som är nästan lika lång som Umeälven, och som ansluter vid Vännäsby bara några mil från mynningen i havet. Näst största biflöde är Juktån. I motsats till Vindelälven är Umeälven nästan helt utbyggd. Samhällena Hemavan, Storuman, Lycksele, Vännäs och Umeå genomflyts av älven.

Den största sjön i Umeälvs vattensystem är Storuman (352 m ö.h.). Andra större sjöar som älven genomrinner är Stor-Laisan, Geavhta, Aavjaevrie, Ajaure, Gardiken, Umnässjön, och Storuman. Samtliga dessa ligger i älvens övre lopp. Umeälvens nedre lopp är sjöfattigt, men bildar vid mynningen, där älven delas i Öster- och Västerfjärden, något av ett delta med ett flertal öar, bland andra Obbolaön, Storsandskär, Holmen och Tuvan.

I Umeälvens huvudfåra kunde lax innan vattenkraftsepoken vandra upp till Fällforsen en dryg mil uppströms Vännäs. I Vindelälven kunde den gå betydligt högre upp, åtminstone till Vindelgransele, men någon gång ända upp till Stensundsforsen vid Sorsele. I och med bygget av kraftstationen i Stornorrfors skulle laxvandringen även in i Vindelälven ha varit stängd om det inte vore för laxtrappan. Tack vare den kan lekmogen lax fortfarande ta sig till lekplatser, främst i övre Vindelälven, där närmare hälften av all smolt som når Östersjön föds. Dessutom finns sedan 1959 en kompensationsodling i Norrfors, nära Stornorrfors, varifrån det årligen sätts ut mer än 100 000 fiskyngel.

Umeälven erbjuder ett brett och varierat fiske. I älven finns bl.a abborre, gädda, sik, lake, ål, öring, harr, röding, havsöring, lax, sik m.fl.

Du kan fiska ändra från fjällvärden vid Norska gräsnen i Hemavan ner till city i Umeå.

Fiskeområden:

Överumans FVO

Klippens FVO

Björkfors/Hemavans FVO

Tärna FVO

Forsmark

Tärna/Stensele Allmänningsskog

Stensele FVO

Skarvsjöby SFF

Grundfors

Sveaskog

Pausele - Bäcknäs FVO

Blåvikens FVO

Kattisavan FVO

Umgransele FVO

Lycksele FVO

Nyby FVO

Harrsele FVO

Överboda – Strands FVOF

Umeälvens forsfiskeområde

Umeälvens Nedre Fiskeområde

Umeälvens stadsfiske

 

blå linje

Umeälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Umeälven

Notiser om Umeälven

 

blå linje

Överumans FVO

Området består av bl.a del av sjön Överuman och Umeälven. Fiskevårdsområdets början är markerad med en skylt, cirka 500 meter ovanför Märkesforsen. Främst fiske på öring.

Från Överumans utlopp löper en 5 km lång älvsträcka (Umeälven) ner till Klippens fiskevårdsområde.

Områdeskarta

Fiskekort finns att köpa på plats i byarna, se skyltning i byarna. Men även på: Berglunds Järnia
Cykel- och fiskecenter i Hemavan
Gränslöst köpcenter i Umfors och Hemavan
Hemavan Turistbyrå

 

blå linje

Klippens FVO

Området sträcker sig från Syterbäckens utlopp till gränsen ovanför Märkesforsen. Fiskesträckan är ca 6 km. Två broar gör området lättillgängligt på båda sidor om Umeälven. Älven följer i stort sett E12:an. Det är en varierande älvsträcka med forsar, sel och bäckar. Här finns 11 vindskydd med utedass.

Märkesforsen, Kvarnforsen och Strucka är mycket fina och pålitliga ställen där det fångas många stora fiskar varje år. Främst fiske på öring och många sträckor lämpar sig för flugfiske.

Områdeskarta

Fiskekort finns att köpa på plats i byarna, se skyltning i byarna. Men även på: Berglunds Järnia
Cykel- och fiskecenter i Hemavan
Gränslöst köpcenter i Umfors och Hemavan
Hemavan Turistbyrå

 

blå linje

Björkfors/Hemavan fiskevårdsområde

Området ligger väster om Hemavan. I norr går gränsen vid Syterbäckens utlopp. Gränsen söderut går vid Portbron nedanför Hemavan. Området innefattar Syterbäcken, Ahasjön, del av Umeälven, Gainans utlopp och Maisor.

Björkfors erbjuder gott om strömmande vatten och närheten till byn Hemavan gör området mycket lämpligt för familjer som vill ha lätttillgängligt fiske. Främst fiske på öring.

Fiskekort finns att köpa på:
Hemavan Turistbyrå
Berglunds Järnia
Cykel- och fiskecenter i Hemavan.

Områdeskarta

 

blå linje

Tärna FVO

Strömfiskeområdet mellan Laisan och Gäutan (Gäutajaure). I övre delen av denna sträckan rinner Tärnaån ut i ån. Se karta. Fiskebegränsning 2016: Max 3 fiskar/dygn, minimistorlek 35 cm, fiskeförbud 15 sept-15 okt. Sträckan har zoner för olika tillåtna fiskeredskap, se skyltning på plats.

Strömfiske Krokfors/Umeälven gäller Umeälven nedströms portbron till utloppet i Västansjön vid Lillholmen. Se karta. Fiskebegränsning 2016: Max 3 fiskar/dygn, minimistorlek 35 cm, fiskeförbud 15 sept-15 okt. Sträckan har zoner för olika tillåtna fiskeredskap, se skyltning på plats.

Även fiske i från Ajaureforsen, Blattnicken och Gäutan ingår i fiskeområdet.

Området erbjuder även fiske i ett flertal sjöar och älvar

Fiskekort säljs bl.a på www.fiskekort.se

http://www.tarnafvo.se/

 

blå linje

Tärna/Stensele Allmänningsskog

Området omfattar ett flertal sjöar, tjärnar och delar av Storuman, Umnässjön, Umeälven och Gardiken. Området är dock uppsplittrat då det finns många undantag i form av privat mark. För uppdaterad info besök Storumans hemsida

 

blå linje

Forsmark

Delar av sjön Gardiken, delar av kanalen (Umeälven) mot Umnässjön.

För uppdaterad info besök Storumans hemsida

 

blå linje

Stensele FVO 

Område söder om Storuman. Bjuder på bra gäddfiske. Sjöfiske.

Fiskekort genom:
Fiskekort.se/

ICA Nära,Stensele
Fiskehörnan, Storuman
Entré Lappland, Storuman
Nybyggarland, Storbäcken
Bilisten, Storuman
Campingen, Storuman

För uppdaterad info besök Storumans hemsida

 

blå linje

Skarvsjöby SFF

Fiske i bl.a Umeälven på södra sidan av älven, söder om Stenselet vid Forsvik.

Fiskekort säljs i bl.a Skarvsjöby och Fiskehörnan i Storuman.

 

blå linje

Grundfors

Fiskekortet omfattar norra halvan av Umeälven från Gunnarns flygplats till sundet vid gränsen mot Barsele. Området omfattar även ett antal tjärnar samt Joranbäcken.

Fiskekort sälja av privatpersoner i Gunnarn

http://www.grundfors.com/

 

blå linje

Sveaskog

Sveaskog har sträckor och delar av Umeälven och i Storuman och flera andra vattenområden inom Storumans kommun.  Bl.a del av Umeälven från Åskilje och uppströms till strax sydväst om Gunnarn flygplats.

Länk till mer info: http://www.sveaskog.se/ (gå till fiske, Storuman)

 

blå linje

Pausele - Bäcknäs FVO

Fiskevårdsområde ligger cirka 45 km N. Lycksele efter väg E 12. Det omfattar del av Paubäcken, några sjöar och tjärnar samt del av Umeälven. Övre gräns för Umeälven är kommungränsen mot Storuman. Genom samarbete med andra FVO så kan Du fiska i Umeälven ned till Rusfors kraftstation!

Karta över området.

I Umeälven finns lake, harr, sik och öring, men domineras av abborre och gädda.

Fiskekort: Klas Åberg, Trevnaden. Även båtuthyrning.

http://www.pausele.se/pausele-backnas-fvo/

 

blå linje

Blåvikens FVO

http://www.fiskailappland.se/blavikens-fiskeomrade/

Fiskevårdsområde ligger cirka 40 km N. Lycksele efter väg E 12. Det omfattar bl.a del av Umeålven och Blåvikssjön (Blåviken)

Fisket i Umeälven erbjuder bra fiske på grov gädda och abborre. I Umeälven finns även, lake, harr, sik och öring.

 

blå linje

Kattisavan FVO

Ligger cirka 30 km N om Lycksele vid väg E 12. Det omfattar del av Umeälven samt ett tiotal sjöar. Området är lättillgängligt och väl försett med stigar och vindskydd.

På sträckan i Umeälven finns grov gädda samt ett svagt bestånd av harr och öring. Genom samarbete med andra FVO så kan du fiska i Umeälven från Rusfors kraftstation ända upp till kommungränsen (Storuman).

Områdeskarta

Fiskekortförsäljning:
Kattisavan Camping
Även kortförsäljninging genom ett flertal privat personer i Kattisavan och Hedvik.
 

http://www.fiskailappland.se/kattisavans-fvo/
http://www.kattisavan.se/

 

blå linje

Umgransele FVO

Ligger cirka 20 km norr om Lycksele efter väg E12. Området omfattar del av Umeälven samt ett 30-tal sjöar och tjärnar.

I Umeälven finns det strömfiske nedströms Rusfors kraftstation. Där bedrivs framgångsrikt fiske efter mycket grov öring i utloppsfåran. Harr och sik finns också där samt grov gädda och abborre. Det går även att hitta ytterligare små strömpartier med intressant fiske.

Fiskekort:
Kenneth Klintefelt i Umgransele
Kortautomat vid fd. Uno-X i Umgransele
Sportbutiken, Team Sportia i Lycksele

http://fiskailappland.se/umgransele-fvo/

 

blå linje 

Lycksele FVO

Området omfattar del av Umeälven samt ett flertal sjöar. I Umeälven sträcker sig området mellan Bålforsen och gränsen till Vindelns kommun.

Fiskekort genom Fiskekort.se

Länk till mer info: http://fiskailappland.se/lycksele-fvo/

blå linje

Nyby FVO

Umeälven från Pengfors ned till Trinnan vid Vännäs

Fiskekortsförsäljning:
Shell Vännäs
Bilshopen Vännäs
Cykel & Mopedshopen Vännäs

 

blå linje

Harrsele FVO
https://www.vannas.se/default.aspx?di=6778

Fiskarter: Abborre, gädda, sik, öring, mört, braxen, lake

 

blå linje

Överboda – Strands FVOF

Överboda –Strands FVOF ligger ca 1,5 mil väster om Umeå. Sträcka av Umeälven inom Berg och Strand (södra sidan). Sträckan av Umeälven omfattar breda lugnflytande sel och Bergforsen. Harrfisket är populärt, men även öring och lax. I de lugnare partierna finns också gädda, abborre och id.

Lämplig båtisättningplats är vid Gammgårdshällan. Här finns även toalett, vindskydd, grillplats och ved.

Fiskekort genom bl.a : IFiske.se

Hemsida: http://www.overboda-strandfvof.se/

 

blå linje

Umeälvens forsfiskeområde

Från och med säsongsstarten 2015 samarbetar Baggböle, Klabböle, Brännland, Kåddis och Sörfors med ett gemensamt fiskekort i Umeälven. Fiskesträckan kallas i folkmun för "Torrfåran". Idag finns bara ett enda fiskekort för fiskesträckan och det bästa av allt, du får fiska på ett större område än tidigare. "Torrfåran" erbjuder stundtals ett mycket bra fiske efter lax och havsöring. All lax och havsöring som ska ta sig upp till den outbyggda Vindelälven simmar förbi området. På sträckan kan du även få harr, abborre och gädda.

Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron (SWEREF99 TM7092891.453, 747941.741) som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet. Fiskeområdet avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns (SWEREF99 TM7089152.772, 751217.696). Allt fiske nedströms kraftledningen (inklusive att kasta eller låta betet flyta nedströms) är förbjudet. Notera att Baggböleforsen inte ingår i fiskekortet.

Fiskesäsongen i området sträcker sig mellan 20 maj - 30 september

Vattenflödet i området är reglerat via Norrfors regleringsdamm. Vattenfall AB har en hemsida där aktuella flöden i området visas och vilka olika flödestappningar som planeras.

 

blå linje

Umeälvens Nedre Fiskeområde

Hela området sträcker sig från "Älvtået 9" position: SWEREF99 TM7088257.823, 754684.273 och nerströms till "Storgatan 28" position SWEREF99 TM7088288.745, 758042.66 (ca 115 m väster om bron, väg 503 över älven vid brogatan).

Från fiskeområdets övre gräns ner till Tväråns utlopp. Informationen gäller från gränsen till Västerhiske Sfk och ner till en bit nedströms Tväråns utlopp i älven. Området är på sina ställen lite svåråtkomligt, speciellt när älven går hög, men det finns luckor som gör fisket åtkomligt. Under sommarens lågvatten är det lättare att hitta fiskeplatser längs strandzonen. I området hittar du ett mycket bra fiske efter abborre och gädda, framförallt i de lugnare vatten som skapas tack vare alla uddar och vikar som finns längs strandlinjen, även bra fiske efter id och braxen. Sök fisken vid djupkanter, strömkanter, grund och lugnare partier. Många av de uddar som finns skapar flera grund och strömmar där man kan ha ett fint harrfiske, gärna med fluga som bete. Ett bra ställe att fiska efter harren är kring Tväråns utlopp. Vi uppmanar till catch & release på de stora gäddorna och harren. Under vintertid är det även populärt att pimpla efter harr nära stranden i området.

Volvo ner till Bölesholmarna. Längs dennastranden av älven löper en cykelväg. Här finns det undanröjda luckor i strandvegetationen där man kan fiska från land, kanske framförallt efter havsöringen. Använd tunga beten och fiska nära botten så ökar chansen att fånga öringen. Bästa tiden är under april, maj och oktober.

Lundåkern ner till småbåtshamnen. Strandpromenaden mellan Lundåkern/Tvärån och småbåtshamnen gör det väldigt lättåtkomligt att fiska från land efter framförallt havsöring. Vattnet är strömt. Fisket är bäst under april/maj och i oktober månad. Använd tyngre beten för att komma åt fisken som står nära botten.

Bölesholmarna erbjuder ett varierande fiske! Cykelvägen slingrar sig runt holmarna och gör många platser åtkomliga för fiske.

Huvudfåran kan delas in i två avsnitt, ett område från västerut på holmarna lämpar sig bra att fiska från land efter framförallt havsöring. Fisken står nära botten och strömmen är relativt stark längs stranden så man bör fiska med tyngre beten för att nå ner till fisken.

Österut hittar man ett bra fiske efter abborre, gädda och vitfisk eftersom huvudströmmen ändrar riktning och går mot norra landet. Sök fisken vid djupkanter, strömkanter, vasskanter, grund och lugnare partier. Här finns det mindre grunda uddar med sten som bryter strömmen vilket lämpar sig för fiske efter harr.

Under vintern lämpar det sig väl att fiska från isen i det lugna vatten som finns mellan holmarna och Böle. Området erbjuder ett mycket bra fiske efter gädda här under vintern. Inne i detta lugnvatten kan du också fiska under sommartid. Då är det framförallt abborre, gädda och vitfisk du kan få på kroken. I kanalen som rinner mellan holmarna och Böle kan du även fiska harr.

Småbåtshamn ner till gränsen Umeälvens nedre/Umeälvens stadsfiske. På Umeälvens nedre område från småbåtshamn ner till fiskeområdesgränsen går strandpromenaden alldeles vid kanten av älven och gör området mycket lättåtkomligt. I småbåtshamnen finns också en båtramp som man får nyttja.

Inne i Småbåtshamn lämpar det sig lite bättre för barn att fiska eftersom vattnet i viken där är lugnt och stilla. Här kan man fiska abborre och gädda samt id och övrig vitfisk. Sök fisken vid djupkanter, strömkanter, grund och lugnare partier. På vintern är det även populärt att fiska från isen inne i hamnen efter abborre och gädda.

Fiskekort säljs av:
Blixt Sport
Fiske Fiskecenter Umeå
Jaktia Umeå
http://www.fiskekort.se/umea

Mer info hittar man på sidan: https://www.fiskekort.se/umealvennedre/

 

blå linje

Umeälvens stadsfiske

Umeå kommun upplåter gratis fiske i en stor del av Umeälvens fåra. Här får man spöfiska gratis. Området sträcker sig från "Storgatan 28" position SWEREF99 TM7088288.745, 758042.66 (ca 115 m väster om bron väg 503 över älven vid brogatan) och ner till vägbron E-12, Holmen, position SWEREF99 TM7075954.98, 763944.732

Alla sträckorna inom Umeälven stadfiske erbjuder ett lättåtkomligt och mycket bra fiske efter många fiskarter. Strandpromenaden tillsammans med de kajer som finns i älven gör det lätt för alla att fiska. I Umeälven kan du fiska efter bland annat abborre, gädda, id, braxen, mört, lake, sik,  havsöring och lax. Tillåtet att fiska från båt inom området.

Man kan lägga i båt från naturrampen i Ängsbacka (SWEREF99 TM7084432.315, 760982.8), där finns dock begränsat med parkeringsmöjligheter.

Fiske centrala stan. Strandpromenaden som löper alldeles vid älven plus kajen i centrala stan gör det möjligt att fiska i princip vart som helst på norra sidan av älven. På södra sidan är det lite smärre med platser men mellan broarna är det lätt att komma åt vattnet.

Älven kan faktiskt i centrala stan bjuda på mycket bra och väldigt varierande fiske. Man kan bland annat få abborre och gädda. Man kan även få braxen och id. Cans finns även att fånga havsöring som vandrar upp i älven under våren och hösten när vattnet är kallare.

Bra ståndplatser för abborre och gädda är vid bropelare.

Vid cykelbron växer det upp gräsbälten i älven på sommaren, vilket generellt är bra platser att fånga abborre och gädda.

Vill du fiska på braxen bör du söka av lugnare partier i älven. Id kan du få lite överallt! Vid kajen i centrala stan kan du faktiskt också ha ett bra harrfiske, speciellt på hösten. Öringen står oftast i de mer strömsatta partierna av älven.

Vissa dagar så hugger fisken på allt och tycks också finnas överallt. Andra dagar är fiskarna mer stillastående och selektiva. Då får man varierar sitt fiske tills man hittar den teknik som funkar just då. Försök att variera ditt fiske så till vida att du byter bete/agn då och då. Tänk färg, storlek och rörelse på betet. Byt plats ibland och pröva att fiska olika djup. Hastigheten på betet kan också vara en avgörande faktor. Vissa dagar fungerar ingenting. Men så är det med fisket, och kanske är det just det som gör det så spännande också, att det är så oförutsägbart. Plötsligt så har du landat din drömfisk.

Från kajen har man chans att fånga lake. Fisket är bäst i kolsvarta mörkret under vintern. Laken finns nära botten och äter det mesta som den får tag på.

Fiskesträckan Öbacka-Sofiehem. Strandpromenaden erbjuder ett lättåtkomligt fiske. I Öbacka finns Öbackaparken med mycket öppna gräsytor invid älven. Ner mot Sofiehem går återigen strandpromenaden tätt intill älven.

I dessa områden ändrar älven lite karaktär och blir grundare och mer lugnflytande. Här finns det rikligt med id, braxen, abborre och gädda. Försök att hitta lite djupare delar för att ha ett lyckat fiske efter dessa arter. Bropelarna vid E4an kan vara ett "hotspot", strömmarna som bildas mot bropelarna kan också ge bra harrfiske.

Fiskeområdet Ön. Här finns det inte lika mycket platser som är bra för fiske, exempelvis den norra sidan av älven då vegetationen på många ställen växer alldeles intill älven, som dessutom är delvis långgrund. Bra fiskeplats är framförallt mot den södra spetsen av Ön.

Mellan E4ans brofäste på Lillåsidan och Öns sydligaste udde finns bra fiskeplatser. Här kan man bland annat få ett bra fiske efter abborre, gädda, id och braxen. Bropelarna, bland annat, under E4a bron är intressanta platser att söka fisken vid. Här finns också en kaj som gör det enkelt att fiska.

Ett annorlunda fiske som inte så många ägnar sig åt är det som är riktat mot lake. I Lillån, från Ösidan, har man chans att fånga dessa fiskar. Fisket är allra bäst i kolsvarta mörkret under den kalla vintern. Laken finns nära botten och äter det mesta som den får tag på.

Om isen ligger på Lillån kan du fiska efter lake. Men var observervant på att det är strömt i Lillån och att isen därför kan vara dålig.

Fiskeområdet Lillån-Söderslätt. Fiskeåtkomligheten till Lillån från Söderslätts sida är starkt begränsad. Älven är dessutom väldigt långgrund mot Söderslätts sida vilket också det försvårar fisket.

Fiskeområdet Strömpilen och Gimonäs. Strandpromenaden gör det lättåtkomligt för fiske. Här finns mängder med platser att fiska från. I dessa områden har älven ungefär samma karaktär som kring Öbacka och nedan Sofiehem. Här finns det rikligt med id, braxen, abborre och gädda. Hittar man lite djupare delar kan man få ett lyckat fiske. Bropelarna vid E4an kan vara ett "hotspot", strömmarna som bildas mot bropelarna kan också ge bra harrfiske.

Nere i Gimonäs finns en hamn med ett par pirar som lämpar sig bra för fiske, här kommer man åt lite djupare vatten. Här kan är fisket efter id är oftast mycket bra! Strandpromenaden mellan stan och Strömpilen som gör det lätt att fiska.

Fiskeområdet Bergsboda. Strandpromenaden övergår till en cykelväg söder om Gimonäs som gör det möjligt att ta sig hela vägen bort till Bergsboda. Här finns bl.a. en pir som är en lättåtkomlig och mycket bra fiskeplats, framförallt efter abborre.

Fiskeområdet Rinneln ligger en bit ifrån stan i Umeälvens deltaområdet. Hit tar man sig med bil och det finns bra parkering och en mindre rastplats Man följer skyltar mot "Lilltuvan". Speciella regler finns i området och information om det finns på tavlan vid parkeringen.
Rinneln erbjuder ett mycket bra och variationsrikt fiske. Här finns en kaj alldeles intill parkeringen som gör det möjligt för alla att fiska, och som dessutom levererar ett bra fiske. I området hittar du ett mycket bra fiske på abborre, gädda, id, braxen, mört m.fl.

Älvens deltaområde i utflödet kan erbjuda ett riktigt bra fiske efter gädda. Då vattnet här är långgrunt, vegetationstätt och med mjuk botten så behöver man ha vadare för att fiska. Gäddfisket är här bäst på våren i samband med deras lek, samt på hösten när vattnet kylts ner och gäddan blir mer aktiv.

Flisbergsgrundet i Österfjärden erbjuder bra båtfiske efter gädda, framförallt på högt vatten. Fiska mot djupkanterna där fisken ofta står.

Mer info hittar man på sidan: https://www.fiskekort.se/umealven/

 

blå linje

 

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Strimasunds Friluftsliv, vid allra nordligaste delen av Umeälven

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Lappland

Redskapsbutiker i Västerbotten

 

Turistinformation

Umeå Turistbyrå

Lycksele Turistbyrå

Storuman Turistbyrå

Tärnaby Turistbyrå

Hemavan Turistbyrå

 

Externa länkar

http://umealven.se/

https://www.fiskekort.se/umealven/

https://www.fiskekort.se/umealvennedre/

http://www.overboda-strandfvof.se/

http://www.vannas.se/default.aspx?di=6778

http://www.pausele.se/pausele-backnas-fvo/

http://www.tarnafvo.se/

http://www.grundfors.com

 

Fiskeartiklar om Umeälven

Kampen för Luleälven
Artikel om Luleälven utbyggnad, av Siri Lundström, ordförande 2017 i Norrälvar
Läs om myndigheternas och Vattenfalls svek mot lokal befolkningen i älvdalen. Artikeln finns att läsa i organisationen Älvräddarna medlemstidning Älvräddaren 2017.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Umeälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2015-06
Flugtips för fiske i de övre delarna av Umeälven, området runt Tärnaby och Hemavan: För strömfiske är flugan Wolly Buggers. Silverdoktorn, Cardinal och Butcher är utmärkta för flugfiske och flugkast med kastflöte.

<xx><

Från 2015-08-21 Bästa stället för fluga i Umeälven är längs "Torrfåran" där man får fiska från Baggböle till Sörfors-bron (inom cykelavstånd från centrum), vilket tidvis måste det vara en av Sveriges laxtätaste sträckor. Dock så är de väldigt svåra att få att hugga av nån anledning (större chans på HÖ), kan eventuellt bero på att flödet varierar väldigt mycket (kan ändras från 20 till 100 kubik under dagen, så vada inte ut för långt =)

<xx><

Från 2013-06. Fångas en hel del stor sik i närheten av de många kassodlingarna i Umeälven. 2012 fångades bl.a en sik på 3,840 kg.

<xx><

Från 2009, Lasse:
Här kommer lite tips och ideer för havsöringsfisket från båt i nedre delen av Umeälven. Med lite fantasi, går det nog att omsätta ideerna så att de också fungerar vid andra vatten.

Tips 1 Håll bottenkontakt. Det lättaste sättet att lyckas med det är att använda sig av samma typ av rigg som man använder vid spinnflugefiske. Alltså: Man tar en 3-vägs lekande och knuter två tafsar till den. Den ena tafsen används till sänket och ska vara ca 40 cm lång. Den andra är för betet (flugan) och ska vara något kortare än spöet. Annars behöver du en "armförlängare" för att kunna håva fisken ... Fiska så här: Kör båten sakta och ha multirullen frikopplad, men lås spolen med tummen. Släpp ut lina tills sänket når botten. Dra spöet framåt ca 50 cm och låt den falla tillbaks i utgångsläget. Träffar sänket botten är det OK. Annars släpper du ut mer lina. Och så fortsätter man timme ut och timme in ...

Tips 2 Flugvalet? Min teori är att flugfärgen hänger ihop med vattentemperaturen. Jag har inga fler bevis som bekräftar teorin än att jag brukar få mycket havsöring. Det räcker som bevis för mig. Så här hänger det ihop.

Under tiden från islossningen fram till att vårflodern grumlar upp vattnet (0- 4 C) fungerar silver med inslag av grönt, blått och lila bäst.

Då vattnet är som värst grumligt av vårfloden, så är det bäst att se sig om efter något annat att göra än att fiska havsöring. Men man ska hålla koll på läget, för det roliga kommer igång direkt efter att vattnet börjat klarna upp.

Efter vårfloden (5-8 C) fungerar flugor i orange och röda toner bäst. Glitter i vingen är inte fel.

Efter ett tag verkar öringarna lessna på rött och orange ( 8-9 C). Under ett par dagar kan de ta väldigt bra på helt gula flugor.

Då vattnet blir än varmare (>9 C) brukar folk sluta få fisk. I allafall de som inte känner till "Getingen".

De andra (jag + några till) brukar ha hysteriskt roligt fiske ett tag. Detta varar tills vattnet når 13 C. Därefter är det bättre att söka efter öringarna i havet, för festen fortsätter där!

Tips 3 Det är inte bara färgen på flugorna som påverkas av vattentemperaturen. Det gör hastigheten man fiskar med också.

Tänk så här: Du står med ansiktet vänt uppströms. Då står vänsterstranden för 90 och tvärstöms mot högerstranden för 0.

Då vattnet är kallt dvs under 4 C ska du styra båten i en vinkel på 80-70 mot strömmen. Alltså vinkla båten väldigt lite. Då går båten sävligt sidtröms och följaktligen gör flugan det också. Observera att man ska aldrig dra flugan motströms. Man låter båten istället sakta falla nerströms för varje slag man kör över fiskeplatsen.

I och med att vattnet blir varmare ska du ändra körriktningen till 50-40. Då blir det lite bättre fart på flugan. Och fisken också.

Då "Getingfesten" börjar ska du hålla vinkeln 30-0 och öka farten något. Prova, så får du se!

Tips 4 Harva inte över stora ytor på måfå. Välj istället ut ett område och anpassa vikten på sänket till det rådande djupet. Fiska av platsen noggrant. Får du inget, så välj ut ett område som är djupare eller grundare och fiska av det på samma sätt. Förr eller senare ... Får du fisk på ett område så lägg det i minnet. Efter ett tag har du ett helt gäng "hot spots".
Typ de här:
N634929.7" O0201126.4"
N634929.3" O0201131.7"
N634927.5" O0201211.4"
N634930.2" O0201300.7"
N634937.0" O0201329.9"

<xx><

Från 2006-11.
En bit nedströms Rusbäckens utlopp i Umeälven finns Rusforsens kraftstation. Nedanför denna har Umgransele FVO ett fint fiske efter stor öring i utloppsfåran...inte så mysigt kanske, men fisken är stor.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016