Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Juktån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland

blå linje

177 km lång älv i södra Lappland inom Sorsele och Storumans kommuner, biflöde till Umeälven. Juktån rinner upp väster om sjön Överstjuktan och genomflyter Fjosoken och Storjuktan innan den mynnar ut till Umeälven vid Blåvägen och byn Åskilje nära Gunnarn.

Juktån är Umeälvens näst största biflöde.

Övre Juktån är outbyggd, och där förbjuds vattenkraftsutbyggnad sedan 1998 av miljöbalken.

Juktån räknas som ett klassiskt flugfiskevatten. Populärt resmål får många flugfiskare.

 

blå linje

Fiskesträckor:

En delsträcka mellan sjöarna Överstjuktan och Fjosokken arrenderas sedan 1924 av Västerbottens Sportfiskeklubb

  <xx><

Juktån: Fjosoken-Rastisel, tillhör Statens fjällfiskevatten, se länsstyrelsen hemsida

  <xx><

Juktån: Rastiselet-Överstjuktan, tillhör Statens fjällfiskevatten, se länsstyrelsen hemsida

  <xx><

Juktåns Mellersta FVO ligger ca 40 km söder om Sorsele. Det innefattar Juktån, Lomträsk, Saditräsk, Sandsjön, Blaikbäcken och flera andra bäckar och tjärnar. Hela fiskeområdet är lättillgängligt med bilvägar och stigar. Båtuthyrning finns i Sandsjön. Vindskydd/grillstugor finns uppsatta längs ån.

Fisket som erbjuds är strömfiske efter harr och öring i Juktåns övre och nedre del. Röding och öringfiske i Sandsjön. Juktåns mellersta del och sjöarna erbjuder möjligheter till bra abborr- och gäddfiske.

Fiskesträckan från Sikselet till utloppet av nedre Blaikbäcken är avsatt till enbart flugfiske med flugspö.

Områdeskarta

Fiskekort säljs av bl.a:
Sorsele Turistbyrå

Sandsjögården (även båtuthyrning)
https://www.fiskekort.se

  <xx><

Gunnarbäckens-Juktåns nedre fiskevårdsområde
Ligger vid utflödet i Umeälven, strax sydost om Storuman. I fiskevårdsområdet ingår 15 sjöar och ca 50 tjärnar. Det finns rastplatser utmed Juktån i form av vindskydd, kåtor och stugor. Kojor och kåtor är alltid öppna för besökare. Även vid Nyträsket finns en stuga att hyra. Båt eller kanot får medföras vid fiske i alla sjöar. Bestånd av öring, gädda och abborre.

Bredseleforsen - Ett vackert fiskeområde som är en del av Juktåns nedre fiskevårdsområde. Långseleforsen och Bredseleforsarna har renoverats och här finns en fisketrappa som sträcker sig över 2 km. Årligen släpps det ut öring i just dessa partier av Juktån. Fiskekoja och flera rastplatser finns längs forsen. Området hittar Du i Gunnarn c:a 35 km sydost om Storuman.

Fiskekort säljs av bl.a: Turistbyrån i Storuman och Coop i Gunnarn

 

blå linje

Juktån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Juktån

Notiser om Juktån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Sorsele Turistbyrå, Vindelälvens Turistbyrå, de mellersta övre delarna av Vindelälven

Turistbyrån i Storuman

 

Externa länkar

Juktåns Mellersta FVO

 

Fiskeartiklar om Juktån

Ett fiskeliv i norr
Vid femtion år summerar författaren en del av sitt liv som fiskare och precis som andra alla gamla gubbar tänker han på "förr i världen". Håkan Stenlund berättar bl.a om sitt fiske i Juktån genom åren som gott. Artikeln finns publicerad i tidningen Allt om Flugfiske nr 4, 2016.

<xx><

Juktån, fiskeparadis, av Harry Forsman 1991
Juktån, vildmarksälven som i sitt nedre lopp rinner genom det lappländska skogslandet från sjön Storjuktan och mynnar i Umeälven några mil nedströms Storuman ska framledes bli ett attraktivt sportfiskevatten.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Juktån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2017-06 (inskickat av Magnus, utdrag från Sorsele kommuns hemsida)
I kategorin mindre vattendrag är Juktån förmodligen den å inom Sorsele kommun där det går att fånga de allra största öringarna. Runt midsommar kan ån bjuda på högtidsstunder för den som är villig att avstå dansen runt stången. Inom kommunen finns ett par avsnitt som är speciellt attraktiva. Den övre sträckan löper från Överstjuktan ned till Rastiselet, medan den andra börjar vid utloppet av Storjuktan och går vidare ner till Lomsele. Den övre delen är ganska känslig för högt vattenstånd, men vid rätt tidpunkt kan den å andra sidan vara sagolik.

<xx><

2017-03-02 Inskickat av Magnus
Området kring Stakaselet var förr ett av mina favoritställen att besöka i Juktån. Ligger rakt söder om Övre Lomfors. Har fångats öring på 2.5 kilo här. Jag själv har fångat många harrar i lugnvattnet  nedströms nacken av Stakaselet. Bra harrfiske plats är även i den övre sträckan av Hästselet vid Granholmen strax sydvöst om Juktfors.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser