Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Ogströmmen, Ogan, Ögan -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Dalarna

blå linje

Ogan i västra Dalarna, rinner upp i Dragsjön, efter utflödet ur Ogsjön byter den namn till Ogströmmen, flyter söderut till sjön Bysjön och sjön Öjen (Öjesjön). Flyter sen mot nordöst genom Svansjön, sjöarna övre och nedre Resjön, Stor Häsjen och genom Ogviken ut i Venjan sjön. Räknas som biflöde till Vanån som ingår i Västerdalälvens vattensystem.

Ögan rinner upp i området Hamrarna strax väster om Ögbäckskölen. Rinner rakt söderut ner ut i Smågarna, genom Grundhån, Djuphån. Rinner ihop med Barrvallen strax söder om Smågarna. Mynnar ut i Rogsjön som har förbindelse med Dragsjön.

 

blå linje

Ogan/Ogströmmen på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Ogan/Ogströmmen

Notiser om Ogan/Ogströmmen

 

blå linje

Ögan

Rinner upp i området Hamrarna strax väster om Ögbäckskölen. Rinner rakt söderut ner ut i Smågarna, genom Grundhån, Djuphån. Rinner ihop med Barrvallen strax söder om Smågarna. Mynnar ut i Rogsjön som har förbindelse med Dragsjön.

 

blå linje

Ogan

Norra Venjans fiskevårdsområde är ca. 470 kvkm stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, men inte minst 2 större strömmande vatten; Ogan/Ögan//Ogströmmen och Vanån.

Ogan: Sträcka mellan Dragsjön och Ogsjön.
Mer info på sidan: Norra Venjans FVO

 

blå linje

Ogströmmen

Ogströmmen startar vid Ogsjön och rinner femhundra meter på Norra Venjans FVO innan den passerar rågränsen och kommer in i Malungs fiskevårdsområde. Från Malungsrået ner till Öje är det nio kilometer och det är bra harr och öringfiske hela vägen.

De övre två kilometrarna har en egen karaktär med korta forsar och längre sel. Sommartid är det ingen ädlare fisk i selen men de håller grov gädda. Vill man prova gäddfisket är skymningstimmen bäst och det landas varje år riktigt fina fiskar på runt meter i dessa sel.

Ett par kilometer nedströmms rået, direkt efter selet vid Holmängen, börjar den långa forsen och strömmen faller ganska jämnt hela vägen ner till byn. Forsens karaktär ändras gradvis allt eftersom och det finns ett antal naturliga fiskeplatser med ganska skilda biotoper innan Ogströmmen når Öje.

Inom Norra Venjans FVO: Sträcka efter Ogsjön (ca 0,5 km lång) Mer info på sidan: Norra Venjans FVO

Inom Malungs FVO:
Rinner upp i Ogsjön och flyter ner ca 0,5 km på Norra Venjans FVO innan den flyter in i Malungs FVO. Från Malungs FVO gräns nerströms till Öje är det ca 9 km.

Ogströmmen har en population av både harr och öring, men även gädda förekommer.

De övre två kilometrarna består av forsar och sel, selen håller mycket grov gädda. Efter selet vid Holmängen, börjar en lång forssträcka med jämn fallhöjd hela vägen.

Ogströmmen har sedan 1999 ingått i ett Eko-fiskeprojekt drivet av Malungs Fiskevårdsområde. Pprojektet lades ner 2009.

Läs mer om Ogströmmen på Ogströmmens hemsida.

Fiskekort finns att köpa i affären eller butiken i vid Öje Centrum, vid OkQ8 i Malung samt på Malungs Fiskecenter.

Tips om fiskeplatser

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Malung Turistbyrå

 

Externa länkar

http://www.ogstrommen.se/

Norra Venjans FVO

 

Fiskeartiklar om Ogan/Ogströmmen

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Ogan/Ogströmmen till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2015-08-02, från Erik
Vi fiskar nästan allt som oftast med med torrfluga, och favoriterna är svarta- bruna och olive klinkkammer, E12, Elk Hair caddis, Coachman och Erik special. Ibland är dock fisket trögare och fisken kan verka som bortblåst. Då heter medicinen ett haröra med guldkula (gärna rejält fet) som får rulla längs botten. Vill man ha lite större öring bör man dock satsa på en streamer. Favoriten är då en vanlig Muddler Minnow i stl. 8-10. Öringen blir också betydligt vanligare ju närmare utloppet i Öje man kommer. Framförallt längs sträckan från Lillsundet nertill gamla fiskodlingen finns det många fina ståndplatser och djupare gropar som håller grov öring.

Enligt mina egna erfarenheter så är det nästan enbart dagfiske som gäller i Ogströmmen, i alla fall för harren. Så fort mörkret har lagt sig så har även harren slutat nappa. Självklart kan det handla om tillfälligheter och att vi inte lyckats knäcka nöten men det har hänt oss så många gånger att vi tycker oss se ett mönster.

Ogströmmen är ett mycket fint och relativt lättfiskat vatten som lämpar sig alldeles utmärkt för flugfiske. Ån är ca 20 m bred och medeldjupet i forsen ligger på ca 0,5 m. Under sin färd nermot Öje slingrar sig ån genom en fin natur och är extremt lättåkomlig med bilväg som löper längs med ån på bägge sidor. Väl vid ån märker man dock inte av vägarna utan naturen är relativt orörd och frånvaron av vindskydd, grill- och tätplatser etc. gör att en viss mån av vildmarkskänsla ändå infinner sig. Längs med vägen sitter informationsskyltar som talar om var du befinner samt ger lite bra fisketipps.

<xx><

2015-06-03, från Oskar. Bra fiskeplatser i Ogströmmen:

Venjansrået (6051'50.8"N 1345'52.9"E)
Här går gränsen mellan Malungs FVOF och Venjans Norra FVO. Från rået är det cirka nio km till Öje om man följer Ogströmmens strand hela vägen ner. De första kilometrarna ned till Holmängen består Ogströmmen av flera forsar och djupa sel. Här finns det bra med med både harr, öring och gädda. Lugnselen är generellt sett en ståndplats för gäddan och i forsarna står harren och öringen. Undantaget är tidigt på våren eller sent på hösten när temperaturen sjunkit såpass att gäddan helt övergett de mer strömmande partierna. Under de korta perioderna kan man ha ett bra harrfiske även i selen. Jag rekommenderar att ni provar gäddfisket under skymningstimmen i de övre lugnselen samt direkt före och efter forsarna. Det tas årligen gäddor på runt metern men normalgäddan ligger på mellan 50-80cm.

Västerselen (6051'31.0"N 1346'12.5"E)
Ogströmmen har vid Västerselen en lite annan karaktär än längre nedströms och man fiskar här efter harr och öring endast i de kortare forsträckorna. I lugnselen mellan forsarna är det fiske efter gädda, abborre, id och brax som gäller. Bästa tiden för gädda brukar vara timmen före och efter skymningen och man kan då ha ett smått fantastiskt gäddfiske med flera landade gäddor på kort tid. En av mina favoritplatser är den korta forsen precis ovanför slogboden. Efter den får man gå ända till bron innan harren och öringen kommer igång igen. Och glöm som sagt inte av att testa lite med gäddfluga, det finns fin gädda i selen och lugnpartierna.

Holmängen (6051'16.3"N 1346'33.9"E)
Vid Holmängen ligger ett av Ogströmmen bästa lugnvatten för stor gädda och det har under årens lopp kommit upp ett antal fiskar på uppåt 100cm i de lugna selen som bildas mellan forssträckorna. Efter Holmängen fortsätter forsen cirka sju km ner mot Öje och ungefär kilometern nedströmms finns några mycket fina fiskeplatser vid bl.a. den plats som vi lokalt kallar för Hällarna. Här rinner forsen över ett antal bergshällar som bildar fina och breda pooler med bra harrfiske.

Lyåns utlopp (6050'28.0"N 1347'55.8"E)
Följ stigen från vägen ner till Lyån och fortsätt därefter några hundra meter ner till utloppet i Ogströmmen. Fisket både uppströms och nedströms är mycket bra och man passerar flera fina och djupare blankvatten som kan bjuda på fina överraskningar. Under högsommaren förser Lyån Ogströmmen med vatten som håller några grader lägre temperatur, detta gör att större fisk gärna ställer sig i strömstråken som Lyån tillför när Ogströmmen har som varmast vatten.

Storsundet (6050'01.9"N 1348'54.4"E)
Storsundet är en av Ogströmmens bästa platser för stor harr och öring. Klipphällar och storsten skapar en trång passage med kraftiga strömvirvlar och djuphålor. En favoritsträcka här är de 75 metrarna innan forsen kommer fram till klipphällarna. Antingen fiskar man med någon torrfluga typ en Klinkhammer för harren eller så tar man en stor muddler för att locka fram storöringen. Det kan även stå fina forsgäddor i det stora lugnet efter de sista klipphällarna.

Lillsundet (049'32.6"N 1350'02.9"E)
Vid Lillsundet pressas forsen samman av stora klipphällar vilket gör att det bildas en trång och strömstark passage som vattnet måste passera innan det kan rinner vidare. Här finns storsten och djuphålor på över två meter som döljer sig under strömvirvlarna. Ett fisketips är att fiska med en riktigt stor muddler och fiska där det är som mest strömt, för där trivs storöringen.

Kitteln (6049'13.5"N 1350'45.5"E)
Följ den gamla igenvuxna vägen som går ner till höger ungefär 100 meter efter att asfaltsvägen upphör i Öje när man följer Ogströmmen på västra sidan. När man kommer ner till forsen böjer Ogströmmen av kraftigt och bildar en djuphåla som vi kallar kitteln. Detta är en av de klassiska ståndplatserna för framför allt harr men även öring. Bland favoritflugorna vid denna plats finns Europa 12:an, Superpuppan och Red Tag. Ett bra tips är att smyga sig på Kitteln i 90 graders vinkel mot strömmen och därefter fiska av den med början i poolhuvudet och mot det östra landet. När några minuter har passerat så fiskar du av allt närmre landet på sidan du är placerad.

Fiskodlingen (6049'00.2"N 1351'17.8"E)
På västra sidan av Ogströmmen och ungefär en km uppströms utloppet så fanns det förr i tiden en stenledare som ledde in vatten till fiskodlingen där Öje odlade sin egen öring för utsättning i strömmen. Idag finns dock inget kvar mer än den lilla bäcken som passerar genom odlingen och som bidrog med syresättning och nytt vatten förr om åren. Både uppströms och nedströms finns ett antal större pooler med fina ståndplatser för harr och i de snabbare partierna står oftast öringen som generellt sett vill ha lite mer fart på vattnet för att trivas bra i strömmen. Sträckan från Fiskodligen till Lillsundet är den sträcka i Ogströmen som lämnar ifrån sig flest stora öringar. Men harren är ändå den dominanta arten även här.

Utloppet (6048'42.5"N 1351'35.0"E)
De nedre 300 metrarna innan Ogströmmen rinner ut i ån vid kyrkan är en ganska svårfiskad sträcka med nästan utelutande öring. Vad som gör sträckan intressant är att den håller grov fisk och flera av strömmens större öringar som tas under säsongen fångas här. Ett bra tips är att fiska med en riktigt stor muddler eller lite större hårvinge fluga vilket ofta kan vara vad som krävs för att få de lite större öringarna att hugga. Där forsen övergår i lugnvatten innan kyrkan är det även ett mycket bra gäddfiske, speciellt i juni månad då löjan leker i de nedre delarna av strömmen.

<xx><

2012-04-12, från Jonas
Ett vanligt fel många gör i Ogströmmen är att de fiskar för lugnt vatten. Vill man få stort måste man fiska snabbare vatten och gärna hitta djuphålor omgivna av snabb ström. Fiskar man lugna vatten får man oftast smått... det kan skilja så mycket som 5-10cm på medellängden om man kan ställena jämfört med om man fiskar fel.

<xx><

2007-03-21
Om man åker mot Limedsforsen en bit tills man kommer till Ogströmmen, sen går man uppströms en bit(har för mig att det är en skogsväg längsefter) så kommer man till ett kanon parti som jag har fått mycket och fin harr förr. Stora stenhällar så det går inte att missa.

<xx><

Från 2003, av Jonas
Skall man få ut maximalt av sitt fiske i Ogströmmen rekommenderar jag att man fiskar med ett flugspö i klass 3 eller alternativt en 4:a med helaktion. Gillar man även UL-haspel rekommenderar jag ett 5-6 fots spö på 1-10g samt att man fiskar med beten med inklämmda hullingar och max en krokuppsättning. Jag anser att dagens UL-rullar och mjuka spön för UL-haspel är fullt jämförbara med flugspön vad gäller Catch and release skador på fisk.

Mina favoritflugor är, som alltid: Europa 12:an stl 12-14, Superpuppan stl 12, Muddler Minnow stl 6-8 (för feta öringar)

Ogströmmen får anses som ganska tekniskt avancerad med snabb ström, mycket sten och många strömhastigheter som påverkar din fluga på ett ofta negativt sett. Skall man lyckas med sitt fiske i Ogströmmen är det viktigt att man lär sig att läsa vattnet.

Det är även viktigt att man vet att Ogströmmen skiljer sig i vissa avseenden från många andra liknande vatten. Det finns exempelvis gott om riktigt grov gädda och Id i systemet. Nackdelen med detta är att öringen och harren inte vågar stå i de stora lugnselen på samma sätt som i exempelvis i Västerdalälven.

Skall du lyckas med ditt fiske i Ogströmmen måste du lära dig fiska i forsen och undvika de lugnare strömselen, som enbart håller gädda, id, abborre och braxen. Att fiska i strömmen kan dock vara mycket svår till en början då nybörjaren oftast varken vet vart han skall fiska samtidigt som han har mycket svårt att se flugan i stark ström.

I Ogströmmen är alla platser med lugnt vatten meningslösa att fiska i om du vill ha harr eller öring. Man måste istället leta efter exempelvis blankvatten, bakvatten eller så fiskar man mitt i strömmen.

Vad gäller tid för fiske så tycker jag Ogströmmen är ganska stabil i sitt fiske hela säsongen från början av juni till mitten av oktober. Man kan dock se en tendens till att det fångas fler stora öringar i början av säsongen och fler grova harrar mot slutet.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2013-03-22, notis från DT.se
Flodpärlmusslan grädde på moset:
Ogströmmen på hela sträckan från Dragsjödammen och ner till utloppet i Venjanssjön är ett av Dalarnas intressantaste projekt för återställning till ursprungligt skick efter flottledsrensningen. – Det är flodpärlmusslan som kryddar anrättningen, säger Mikael Melin på Länsstyrelsen.

I Ogströmmen finns stora flodpärlmusslor, 50 till 100 år gamla. Flodpärlmusslorna är beroende av öring för att kunna föröka sig. Att det finns musslor i Ogströmmen bidrar till att den är speciellt intressant, fast de planerade åtgärderna i första hand handlar om att ge öringen bättre livsförutsättningar. Ett ökat bestånd av öring bör dock gynna flodpärlmusslan.

Då vattendragen rensades för att underlätta flottningen av timmer och massaved förstördes många vattenmiljöer som var värdefulla för fisken. Anläggandet av dammar har dessutom haft en negativ påverkan på fiskens möjligheter att vandra mellan sjöar och vattendrag.

I Ogströmmen verkar det i dag finnas mer harr än öring.

På några ställen i Ogströmmen har försök tidigare gjorts med att lägga ut sten som togs bort i samband med flottningen. Mikael Melin betecknar dock de åtgärderna som konstgjorda och mindre bra.

– Alla material som togs bort och lades upp längs stränderna måste föras tillbaks så att det bildas grundare partier längs med stränderna och djupare huvudfåror ute i strömmen. På så vis ska öringar i olika åldersstadier få passande miljöer.

Mikael Melin förklarar att det här är ett långsiktigt projekt.

I tisdags kväll bjöd Länsstyrelsen in representanter för fiskevårdsintressenterna i Venjan och Malung samt personal från miljökontoren i Moras och Malung - Sälens kommuner till ett informationsmöte i Öje centrumhus.

För att återställa Ogströmmen krävs förmodligen tillstånd från miljödomstolen så nästa steg blir att se över förutsättningarna för att få en sådan miljödom. Därefter kan det bli aktuellt att försöka få ihop pengar till finansieringen.

Att återställa hela den två mil långa sträckan kan kosta cirka två miljoner kronor. Det kan gå att få startligt stöd för en del av åtgärderna.

– Vi får nog leta i alla lådor, säger Mikael Melin om finansieringen.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser