Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Viken -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västergötland

blå linje

Hästskoformad sjö i Tiveden i norra Västergötland. 92 m.ö.h. Areal på 47 km2. Sjön är belägen nordväst om Karlsborg. Maxdjup 30m, medeldjup på mellan 10-15 meter. Sjöns vatten är näringsfattigt men av mycket bra kvalitet.

Viken får vatten från sjöarna Örlen genom Örlen i söder och Unden i norr genom Edsån. Vikens avvattnas sedan via Forsviksån till sjön Vättern.

Viken är vattenreservoar för Göta kanal och är kanalens högsta punkt, 91,5 m.ö.h. Kanal passerar sjön via slussar vid Tåtorp i väster och Forsvik i öster.

Fiskbestånd: gädda, abborre, gös, lake, mört, sutare, asp, öring, faren, färna, id, sarv, benlöja, gärs m.fl. Sjön Viken är känd bland sportfiskare för grov abborre, gös och gädda. Inplantering av gös och vätternöring görs årligen.

Vikens fiskevårdsområde omfattar hela sjön Viken samt Göta kanal upp till första slussen. Fisket och fiskevården sköts av Vikens FVOF.

Det är tillåtet att fiska med handredskap samt att trollingfiska från båt.

Sjösättningsramper vid:
Tåtorp, på koordinater: 6496852, 453100 (SWEREF99 TM nord, öst), avgift.
Brosundet, på koordinater: 6496358, 464248 (SWEREF99 TM nord, öst)
Beateberg, på koordinater: 6494075, 457200 (SWEREF99 TM nord, öst)
Näs, på koordinater: 6500546, 463301 (SWEREF99 TM nord, öst)
Bjurbäcken, på koordinater: 6499841, 458570 (SWEREF99 TM nord, öst)
Åsaviken (Holmnäs), på koordinater: 6500481, 455546 (SWEREF99 TM nord, öst
Björstorp, på koordinater: 6502460, 461912  (SWEREF99 TM nord, öst)

Försäljningsställen:
IFIske.se
Halnagården
Braxmaviken Gård, Forsvik, har även båtuthyrning
Lanthandlarn, Undenäs
UNO-X Undenäs
Karlsborgs Bokhandel
Vassbackens Café & Camping
Töreboda Järnhandel, Tools
Annidas Bok o Papper Töreboda
Tåtorps Café & Logi
El-Ge Sportfiske, Skövde
Olssons Fiske, Tibro
Olssons Fiske, Mariestad
UNO-X, Tidan
Strömsnäs naturcamping

Minimistorlek för gös är 45 cm
Förbjudet att fiska gös mellan 1 maj och 15 juni
Kräftfiske är förbjudet.

Djupkarta finns att köpa.

 

blå linje

Viken på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Viken

Notiser om Viken

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

 

Boende/Logi

 

Redskapsbutiker

El-Ge sportfiske, Skövde

Olssons Fiske, Tibro

Olssons Fiske, Mariestad

 

Turistinformation

Karlsborg Turistbyrå

Töreboda Turistbyrå

 

Externa länkar

Vikens Fiskevårdsområdesförening

Skaraborgs Fiskevattenägarförbund

 

Fiskeartiklar om Viken

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Viken till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2014-06-03
Vanligtvis är fisket bäst utefter de vasspartier som finns vid en del av stränderna. Även över grund-områden och bottnarna mellan öarna brukar fisket periodvis ge fina fångster.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2016-04
Sportfiskarna ska tillsammans med Göteborgs universitet ta fram en fiskevårdsplan för Vikens FVOF. Arbetet kommer i huvudsak ske under 2016-2017 och kommer att bl.a inkludera biotopkartering och analys av sjöns och tillflödenas näringstillstånd förutom beskrivningar av problem och åtgärdsbehov.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016